Skip to content
7 miesięcy ago

314 words

ALERGIA A. DOŚWIADCZENIE Jeżeli wprowadzimy śwince morskiej surowicę końską dożylnie lub podskórnie, to żadnych objawów chorobowych u niej nie stwierdzimy i zachowanie się jej niczym nie różni się od zachowania się normalnej świnki morskiej. Jeżeli jednak po 7-12 dniach od chwili wstrzyknięcia surowicy końskiej wstrzykniemy drugi raz tę samą surowicę; nawet w dawce mniejszej, to w ustroju świnki występuj ą ciężkie zaburzenia i śmierć w bardzo krótkim czasie przy objawach wstrząsu. Obraz wstrząsu Już po 1-2 minutach po powtórnym wprowadzeniu surowicy końskiej świnka morska wykazuje niepokój, drapie się po pyszczku z powodu świądu, biega jakby szukała miejsca do położenia się- na -bok, czego jednak nie czyni, łapki, tylne jakby plączą się, świnka kurczowo wstrząsa głową i całym ciałem i w końcu pada. Występuje wtedy duszność i skurcze kończyn, świnka morska leży z otwartym pyszczkiem i chwyta powietrze, oddaje bezwiednie mocz i kał. Znika wtedy odruch rogówkowy i występuje porażenie ośrodka oddechowego przy zachowanej czynności serca. Obraz wstrząsu zmienia się w zależności od: 1) dawki surowicy, wywołującej uczulenie, i od dawki surowicy, wyzwalającej wstrząs, 2) od sposobu jej wprowadzenia, to znaczy bzy wprowadzamy ją dożylnie, czy podskórnie i 3) od gatunku zwierzęcia. Duże dawki wywołują szybko objawy wstrząsu o dużym nasileniu i prowadzą do śmierci zwierzęcia. Małe dawki wywołują tylko słabe objawy zaburzeń wstrząsowych i nie prowadzą do śmierci. Wprowadzenie surowicy dożylnie nawet w bardzo małej dawce może wywołać wstrząs śmiertelny, w przeciwieństwie do wprowadzenia podskórnego, przy którym objawy wstrząsowe albo zaznaczają się słabo, albo niekiedy wcale nie występują. [patrz też: przychodnia komorowicka bielsko, apselan cena, ciekły azot allegro ]

0 thoughts on “ALERGIA”

Powiązane tematy z artykułem: apselan cena ciekły azot allegro przychodnia komorowicka bielsko