Skip to content
7 miesięcy ago

234 words

Aminokwasy, które składają się na budowę białka, mogą dawać olbrzymią liczbę rozmaitych wiązań. Abderhalden wyliczył, że z dwudziestu aminokwasów można uzyskać 2% kwintyliona rozmaitych wiązań białkowych. Liczba ta może być zwiększona jeszcze przez różne ilości poszczególnych aminokwasów. Wynika stąd, że dzięki rozmaitej budowie białka. może powstać różnorodna swoistość zjawisk odpornościowych. Białka, różniące się między sobą serologicznie, różnią się także chemicznie, czego przykładem jest różnica serologiczna i chemiczna między albuminą krystaliczną jaja kurzego a kaczego. Takie różnice zachodzą również w białkach roślinnych. Ta równoległość serologicznych i chemicznych właściwości białek nasuwa pytanie, czy swoistość odpornościowa nie zależy od różnej budowy chemicznej białek, czyli czy swoistość odpornościowa nie jest swoistością chemiczną? Jeżeli drogą chemiczną wpłyniemy na zmiany w cząsteczce białkowej, to podstawowa budowa białka jest identyczna, mimo to jednak będzie się ona różnić od białka macierzystego, które było użyte do doświadczenia. Ten nowy zespół białkowy nie będzie dawał odo. czynu serologicznego z białkiem macierzystym, tylko z białkiem chemicznie zmienionym, czyli wytworzą się przeciwciała wyłącznie dla tego rodzaju białka. Białko może przy tym zatracić nawet swoją gatunkową swoistość. [hasła pokrewne: hedelix syrop, syrop prawoślazowy na noc, weglan magnezu ]

0 thoughts on “Aminokwasy”

Powiązane tematy z artykułem: hedelix syrop syrop prawoślazowy na noc weglan magnezu