Skip to content

Aorta zstepujaca (aorta descendens

7 miesięcy ago

192 words

Aorta zstępująca (aorta descendens). W aorcie zstępującej należy rozróżnić dwa zasadnicze odcinki, których granicą jest rozwór aortowy przepony: – część piersiową (aorta thoracaiis) i cześć brzuszną (aorta abdominalie), W przeciwieństwie do aorty brzusznej, obfitującej w – t t. pochodne (aa. secundariae), aorta piersiowa (aorta thoracalis) jest uboga w gałęzie. Podajemy wykaz tt. pochodnych – aorty piersiowej (aorta thoracalis). j) – T t. miedzyżebrowe (aa. intercostales) są tętnicami, które zachowały pierwotny układ odcinkowy, podobnie jak i nn. międzyżebrowe. Każda z tt. natychmiast po odejściu od aorty dzieli się na dwie gałęzie: cieńszą – gł. grzbietową (r. dorsalie), która po oddaniu do rdzenia g ł. rdzeniowej (r. spinalis) rozprzestrzenia się w umięśnieniu grzbietowym i t. międzyżebrową właściwą (a. interoostalis propria), która ciągnie się w towarzystwie nerwu i odpowiedniej żyły wzdłuż całej przestrzeni międzyżebrowej i zespala się wreszcie z głl. międzyżebrowymi, odchodzącymi od t. sutkowej wewn. (a. mammaria int. ). [więcej w: olejek łopianowy green pharmacy, pectodrill dawkowanie u dzieci, apselan cena ]

0 thoughts on “Aorta zstepujaca (aorta descendens”

Powiązane tematy z artykułem: apselan cena olejek łopianowy green pharmacy pectodrill dawkowanie u dzieci