Skip to content

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 ad 5

7 miesięcy ago

136 words

Średni poziom glukozy był znacząco niższy podczas leczenia w pętli zamkniętej niż podczas terapii pompą wspomaganą czujnikiem, zarówno przez noc (119 w porównaniu do 133 mg na decylitr [6,6 w porównaniu do 7,4 mmol na litr], P = 0,009) (Tabela 2) i ponad okres 24-godzinny (128 vs 137 mg na decylitr [7,1 wobec 7,6 mmol na litr], P <0,001) (Tabela 2 i Tabela 3). Częstość występowania hiperglikemii u matki była niższa podczas leczenia w zamkniętej pętli niż w przypadku terapii pompą wspomaganą czujnikiem, zarówno przez noc, jak i przez 24 godziny. Częstość występowania istotnej nocnej hiperglikemii (poziom glukozy> 180 mg na decylitr [10,0 mmol na litr]) była istotnie niższa podczas nocnej terapii z zamkniętym obiegiem niż podczas terapii pompowej wspomaganej czujnikiem (Tabela 2). Analiza danych funkcjonalnych wykazała, że całonocna kuracja w nocy wiązała się ze znacząco niższym poziomem glukozy przez całkowity czas 7 godzin i 20 minut (między 1:50 a 9:10), bez znaczącego wpływu na wiek lub badanie w ciąży faza (rys. S4 w dodatkowym dodatku).
Procent czasu, w którym poziomy glukozy znajdowały się w zakresie hipoglikemii (<63 mg na decylitr) był niski (<2%), bez znaczących różnic między dwiema fazami badania krzyżowego. W żadnej fazie nie doszło do ciężkiej hipoglikemii.
Poziom hemoglobiny glikowanej obniżył się od linii podstawowej do końca obu faz, bez znaczącej różnicy w zmianach między dwiema fazami badania krzyżowania (P = 0,67). Całkowita dzienna dawka insuliny była podobna w obu fazach, chociaż dostarczanie insuliny było znacznie bardziej zmienne podczas terapii w zamkniętej pętli niż podczas terapii wspomaganej czujnikiem (P <0,001) (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Wyniki były podobne w przypadku doświadczonych użytkowników pomp i tych, którzy nie mieli wcześniejszego doświadczenia w używaniu pompy (tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Zdarzenia niepożądane
Wystąpiło 26 zdarzeń niepożądanych (14 reakcji skórnych i 12 drobnych chorób), bez znaczących różnic między pompowaniem pompą o zamkniętej pętli a pompą wspomaganą sensorycznie. Wystąpiło 95 niedoborów urządzeń (18 w trakcie terapii wspomaganej czujnikiem, 21 w trakcie leczenia w zamkniętej pętli oraz 56 w fazie docierania i kontynuacji), z których żadna nie spowodowała ciężkiej hipoglikemii lub hiperglikemii (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym) . Było 8 poważnych zdarzeń niepożądanych. Jednym z tych zdarzeń, które wystąpiły podczas randomizowanej fazy terapii w zamkniętej pętli, było przyjęcie do szpitala po epizodzie samoczynnej hipoglikemii wynikającej z nawracających wymiotów; zdarzenie to miało jednak miejsce w ciągu dnia, gdy system zamkniętej pętli nie działał. Kolejne poważne zdarzenie niepożądane (wymioty wywołane zapaleniem żołądka i jelit) wystąpiło podczas fazy treningu startowego, a 6 zdarzeń miało miejsce podczas fazy kontynuacji (Tabela S4 w dodatkowym dodatku). Badacze nie uznali poważnych zdarzeń niepożądanych za związane z urządzeniem.
Wykonalność dziennej i nocnej terapii zamkniętej pętli podczas ciąży
Czternastu uczestników zdecydowało się kontynuować korzystanie z systemu zamkniętej pętli po ukończeniu badań crossover, które zapewniły dodatkowe 14.6 tygodni (mediana, 11,6 tygodni [odstęp międzykwartylny, 7,1 do 12,7]) dnia i nocy w zamkniętym obiegu do oceny wykonalności
[przypisy: harmonet ulotka, pectodrill dawkowanie u dzieci, berodual działanie ]

0 thoughts on “Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: salon kosmetyczny warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: berodual działanie harmonet ulotka pectodrill dawkowanie u dzieci