Skip to content

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 ad

7 miesięcy ago

454 words

Uczestnicy mieli 18 do 45 lat, z ciążą pomiędzy 8 a 24 tygodniem ciąży i poziomem hemoglobiny glikowanej od 6,5 do 10,0%. Kobiety otrzymywały intensywną insulinoterapię za pomocą wielokrotnych codziennych iniekcji lub pompy insulinowej. Kobiety zostały wyłączone, jeśli poczęły korzystać z technologii wspomaganego rozrodu, otrzymywały równoległe leczenie, które mogło wpłynąć na kontrolę glikemii, ciążę o różnej ciąży lub klinicznie znamienną nefropatię, neuropatię lub retinopatię proliferacyjną, jak ocenił badacz. Szczegółowe kryteria włączenia i wykluczenia są zawarte w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Przestudiuj badanie
Protokół badania został zatwierdzony przez Komisję ds. Etyki Badań nad Wschodnią Anglią Urzędu ds. Badań Zdrowia, z powiadomieniem o braku zastrzeżeń ze strony brytyjskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych Leków i Zdrowia. Badanie było nadzorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo.
Firma Abbott Diabetes Care dostarczyła zdyskontowane urządzenia do monitorowania ciągłej glukozy i materiały eksploatacyjne. Przedstawiciele firmy nie mieli żadnej roli w projektowaniu badania; w gromadzeniu, obsłudze, analizie lub interpretacji danych; lub w decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji. National Institute for Health Research i Abbott Diabetes Care otrzymały kopię manuskryptu przed przesłaniem jako formalność, ale nie dostarczyły informacji na temat treści.
Projekt badania
Badanie było otwartą, wieloośrodkową, randomizowaną próbą krzyżową. Uczestnicy byli rekrutowani z trzech brytyjskich serwisów National Health Service (NHS).
Po zapisaniu uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z urządzeń badawczych: pompy insulinowej DANA Diabecare R (SOOIL) i FreeStyle Navigator II (Abbott Diabetes Care). Po 2 do 4 tygodniach treningu urządzeń i optymalizacji dawek insuliny uczestnicy zostali losowo przydzieleni w blokach permutowanych 4 do systemu nocnej pętli zamkniętej (interwencja) lub pompy wspomaganej sensorem (kontrola). Uczestnicy przeszli dwutygodniowy okres wymywania po zakończeniu pierwszej przydzielonej interwencji i przed rozpoczęciem drugiej interwencji. Podczas fazy wymywania uczestnicy stosowali testowanie palcami z ciągłym monitorowaniem glikemii lub terapią pompową lub bez niej, ale nie mogli stosować systemu zamkniętej pętli.
Po zakończeniu losowo wybranych interwencji, uczestnicy mogli zdecydować się na kontynuację terapii z czujnikiem lub system zamkniętej pętli dzień / noc z ręcznie podawanymi bolusami przed posiłkami aż do porodu. Ta faza kontynuacji zapewniła długoterminową ocenę wykonalności 24-godzinnej terapii w zamkniętej pętli, przy jednoczesnym adresowaniu pytań etycznych, które byłyby podniesione przez wycofanie skutecznego leczenia podczas ciąży.
Uczestnikom zalecono wykonywanie badania poziomu glukozy w palcach co najmniej siedem razy dziennie, przy standardowym docelowym poziomie glukozy w obu grupach (od 63 do 99 mg na decylitr [3,5 do 5,5 mmol na litr] przed posiłkiem i <140 mg na decylitr [7,8 mmol] za litr] godzina po posiłku) [hasła pokrewne: weglan magnezu, bazetham retard, ałun apteka ]

0 thoughts on “Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 ad”

Powiązane tematy z artykułem: ałun apteka bazetham retard weglan magnezu