Skip to content

Kazda z tt. jelitowych zanim osiagnie brzeg krezkowy jelita ulega podzialowi na dwie galezie

7 miesięcy ago

226 words

Każda z tt. jelitowych zanim osiągnie brzeg krezkowy jelita ulega podziałowi na dwie gałęzie, zespalające się z podobnymi gałęziami sąsiednimi, tworząc – łuk i tętnicze przyjelitowe (arcus arteriocipara intestinales) . Luki wszystkich tt. jelitowych tworzą razem – przewód tętniczy przyjelitowy (ductus arteriosus parainteetinalis) od którego odchodzą liczne – głł. jelitowe (rr. intestinales), odżywiające ścianę jelita cienkiego. Z powyższego wynika, że – przewód tętniczy przyjelitowy można uważać za jedno wielkie zespolenie tętnicze, albo za wydłużony zbiornik, zasilany tt. jelitowymi i wysyłający ze swej strony głł. jelitowe, odżywiające przewód pokarmowy. Nie potrzebuję chyba dodawać, że tego rodzaju budowa układu tętniczego sprzyja zaopatrzeniu ściany jelita w krew, lecz jednocześnie powoduje powstanie dużych oporów hemodynamicznych. Luki tętnicze występują również i w obrębie tt. okrężniczych, są jednak tam nieco inaczej zbudowane. Wziąwszy pod uwagę, że dwunastnica również posiada swój łuk tętniczy (a żołądek podwójny), możemy powiedzieć, że wzdłuż całego przewodu pokarmowego ciągnie się swoisty przewód tętniczy, zasilany szeregiem odrębnych tętnic. 4) – T t. nerkowe (aa. renales), prawa i lewa, odchodzą od aorty pod kątem prostym, co jest nader niekorzystne pod względem hemodynamicznym. [przypisy: ranimax, przychodnia komorowicka bielsko, apselan cena ]

0 thoughts on “Kazda z tt. jelitowych zanim osiagnie brzeg krezkowy jelita ulega podzialowi na dwie galezie”

Powiązane tematy z artykułem: apselan cena przychodnia komorowicka bielsko ranimax