Skip to content
7 miesięcy ago

186 words

Liczne bruzdy, widniejące na pow. ściennej k. kopytowej, wskazują na to, że narząd kopytowy Koniowatych jest silnie unaczyniony. Powracając jeszcze do odgałęzień, które oddaje – t. podobojczykowa (a. subclaria) wymienimy tętnice następujące. T. żebrowoszyjna (a. costooerricalie) oddaje szereg gałęzi do mięśni szyjnych. 2-T. karkowa głęboka (a. cerricalis prqf. ). 3-T. kręgowa (a. rertebralis) po odejściu od t. podobojczykowej przenika do przewodu poprzecznego (canalis transrersarius), który prowadzi ją u Equidae do zespolenia się z t. potyliczną, a u Bovinae do sieci dziwnej (rete mirabile). U Hominidae, a poniekąd i u Carnivora, tt. kręgowe obu stron, połączywszy się ze sobą we wnętrzu czaszki, tworzą t. podstawną mózgu (a. basilaris cerebri), dzielącą się na dwie symetryczne- tt. mózgowe głębokie (aa. cerebri-prof. ), 4-T. sutkowa wewn. (a. mammaria int. ) kieruje się ku dołowi wzdłuż krawędzi bocznej mostka, oddając po drodze szereg – głł. międzyżebrowych (rr. interoostalee), udających się do przestrzeni międzyżebrowych. [patrz też: masc clotrimazolum, anamed ostrowiec, bazetham retard ]

0 thoughts on “Liczne bruzdy”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacze tłuszczu sklep[…]

Powiązane tematy z artykułem: anamed ostrowiec bazetham retard masc clotrimazolum