Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis ad 7

Wśród kobiet różnice między grupami w dwóch wynikach były znaczące; wśród mężczyzn różnica dawek prednizonu była znaczna. Tymektomia była związana ze znacznie niższym wyma- ganym czasem średnim zapotrzebowaniem na prednizon i oceną ilościową miastenią Gravis (wskazującą poprawę kliniczną) niż sam prednizon zarówno u osób z początkiem choroby w w...

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 6

Wyniki analizy wrażliwości na czas trwania delirium. Wykreślone krzywe i prążki wskazujące 95% przedziały ufności odzwierciedlają przewidywane wartości oparte na oszacowaniach parametrów z modelu regresji efektów mieszanych, które obejmowały dostosowanie do wieku, płci, poziomu wykształcenia, rasy lub grupy etnicznej, szpitala, obecności lub nieobecności w h...

Wpływ rozpowszechniania dowodów na ograniczanie obrażeń spowodowanych upadkami

Spadanie jest częstym i chorobliwym stanem wśród osób starszych. Skuteczne strategie zapobiegania upadkom zostały zidentyfikowane, ale nie są w pełni wykorzystywane. Metody
Korzystając z nierandomizowanego projektu, porównaliśmy częstość występowania urazów spowodowanych upadkami w regionie Connecticut, gdzie klinicyści byli narażeni na interwencje w ...

Przezskórna interwencja wieńcowa a cewnikowanie tętnic wieńcowych w ciężkich chorobach tętnic wieńcowych ad 5

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w mi...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.net:

335#ciekły azot allegro , #spieniony mocz , #ośrodek zdrowia wieliczka , #słodkawy sok z brzozy , #helikobakter objawy , #planowanie kariery , #aorta zstępująca , #pasta cukrowa allegro , #gabinet logopedyczny kraków , #badania prenatalne warszawa ,