Tetnice palcowe

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w miazdze twórczej utworów rogowych. Na szczególną u wagę zasługuj e zac...

luk podeszwowy blizszy

U Equidae t. dostopowa stanowi cienką gałązkę, ciągnącą się od t. udowej do t. piszczelowej tylnej. T. dostopowa jest ważna pod tym względem, że u wy- mienionych ssaków w znacznym stopniu unaczynia stopę. Szczegółowo. sprawy przedstawiają się następująco. U Canidae – po odejściu od t. udowej, tj. mniej więcej na wysokości połowy uda, zmierza ku goleni, dzieląc się tutaj na dwie gałęzie końcowe. Są to : gł. grzbietowa...

Wpływ rozpowszechniania dowodów na ograniczanie obrażeń spowodowanych upadkami czesc 4

Wysiłki informacyjne skierowane do osób starszych wystąpiły w ośrodkach seniorów i innych miejscach w społeczności (tabela 2). Zespół zwrócił się o wsparcie do odpowiedniej polityki zdrowotnej i agencji wspólnotowych. Komponenty interwencyjne opisano dokładniej gdzie indziej.20 Dane populacji
Badana populacja obejmowała osoby w wieku 70 lat lub starsze, które mieszkały w regionie interwencyjnym lub w regionie, w którym zwykle przeby...

Wstrząs krążeniowy ad 7

Należy więc tu wymienić: - tt. śródręcza grzbietowe, -tt. śródręcza dłoniowe powierzchowne i tt. śródręcza dłoniowe głębokie. Ze swej strony każdą z tt. palcowych wspólnych tuż po utworzeniu dzieli się na dwie gałęzie, unaczyniające dwie strony sąsiadujących ze sobą palców. Tymi gałęziami są - tt. Palcowe właściwe (aa. digitales propriae). Ze względu na to, że głównym zadaniem sieci naczyniowych ręki jest ułat...

Najnowsze zdjęcia w galerii dentystarzeszow.net:

335#spieniony mocz , #ośrodek zdrowia wieliczka , #słodkawy sok z brzozy , #helikobakter objawy , #planowanie kariery , #aorta zstępująca , #pasta cukrowa allegro , #gabinet logopedyczny kraków , #badania prenatalne warszawa , #dojrzałość szkolna dziecka ,