Skip to content

tetnica lokciowa

9 miesięcy ago

200 words

U przeżuwaczy jednolitą – sieć dłoniową nadgarstka (rete carpi rolare) tworzą: t. łokciowa, t. promieniowa i t. międzykostna, a sieć wysyła ze swej strony grubą, pojedynczą – t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a.

Krew z luku glebokiego

9 miesięcy ago

163 words

Krew z łuku głębokiego jest odprowadzana przez – t t. śródręczne dłoniowe głębokie (aa. metacarpeae vol. prof. ), aby następnie przelać się również do tt.

unaczynienie czlonu III palca

9 miesięcy ago

256 words

W obrębie tego przewodu t. palcowa przyśrodkowa zespala się z t. palcową boczną, tworząc – łuk końcowy (arcus terrninalie), chroniony zewsząd od ucisku przez otaczającą go tkankę kostną. Luk końcowy jest punktem wyjścia licznych – głł. miazgowych(rr.

Aorta zstepujaca (aorta descendens

9 miesięcy ago

192 words

Aorta zstępująca (aorta descendens). W aorcie zstępującej należy rozróżnić dwa zasadnicze odcinki, których granicą jest rozwór aortowy przepony: – część piersiową (aorta thoracaiis) i cześć brzuszną (aorta abdominalie), W przeciwieństwie do aorty brzusznej, obfitującej w – t t. pochodne (aa. secundariae), aorta piersiowa (aorta thoracalis) jest uboga w gałęzie. Podajemy wykaz tt.

Liczne bruzdy

9 miesięcy ago

186 words

Liczne bruzdy, widniejące na pow. ściennej k. kopytowej, wskazują na to, że narząd kopytowy Koniowatych jest silnie unaczyniony. Powracając jeszcze do odgałęzień, które oddaje – t. podobojczykowa (a.

Tetnice palcowe

9 miesięcy ago

247 words

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w miazdze twórczej utworów rogowych.

Udzial dwóch odrebnych tetnic

9 miesięcy ago

271 words

Udział dwóch odrębnych tętnic W budowie powyższego łuku zapewnia dwunastnicy, a w pewnym stopniu i trzustce, dopływ krwi nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Zapewnienie tego rodzaju ukrwienia powyższych odcinków układu pokarmowego jest niezbędne ze względu na nader czynny ich chemizm i na zagwarantowanie odżywiania ścian jelita, wystawionych na wiele niebezpieczeństw. Zresztą tego rodzaju asekuracja, polegająca…