Skip to content

Kazda z tt. jelitowych zanim osiagnie brzeg krezkowy jelita ulega podzialowi na dwie galezie

4 miesiące ago

226 words

Każda z tt. jelitowych zanim osiągnie brzeg krezkowy jelita ulega podziałowi na dwie gałęzie, zespalające się z podobnymi gałęziami sąsiednimi, tworząc – łuk i tętnicze przyjelitowe (arcus arteriocipara intestinales) . Luki wszystkich tt. jelitowych tworzą razem – przewód tętniczy przyjelitowy (ductus arteriosus parainteetinalis) od którego odchodzą liczne – głł. jelitowe (rr.

jelito cienkie

4 miesiące ago

144 words

Po drodze t. krezkowa przednia wysyła większą ilość – t t. jelitowych(aa. iruestinales), unaczyniających cale jelito cienkie, a ponadto oddaje t. okrężnicą prawą(a.

zwiekszenie dlugosci omawianej tetnicy

4 miesiące ago

242 words

U wielu ssaków t. nasienna wewn. zanim osiągnie jądro ulega sfałdowaniu, polegającemu na wytworzeniu licznych -pętli(ansae), które, oczywiście, wpływają na zwiększenie długości omawianej tętnicy. Utworzenie tak wielkich oporów dla krwi, udającej się do jądra, jest sprawą domagającą się wyjaśnienia. U samic t.

Tetnica grzbietowa stopy

4 miesiące ago

161 words

T. grzbietowa stopy oddaje – t. stępową przeszywającą(a. tarsea perforans}, po czym kierując się do wnętrza zatoki stępowej (sinus tarsi), a następnie wytwarza szereg drobnych – tt. śródstopowych grzbietowych pow.

tetnica piszczelowa przednia

4 miesiące ago

155 words

Jeżeli chodzi D Ruminantia, to. po. przedostaniu się na pdw. podeszwową stępu, dośrodkowo od guza piętowego, t. dostopowa dzieli się na dwie gałęzie końcowe, którymi są:-t.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 9

4 miesiące ago

432 words

Niższy poziom funkcji poznawczych na początku w grupie z delirium pooperacyjnym, w porównaniu z grupą bez delirium, mógł być związany z większym obciążeniem wcześniej istniejącej choroby, która nie została w pełni uwzględniona w naszych modelach wielozmiennych. Pooperacyjny spadek poznawczy u pacjentów z delirium może być kontynuacją trajektorii spadkowej, która rozpoczęła się przed operacją. [47] Ponieważ…