Skip to content

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 9

6 miesięcy ago

552 words

Wirus jest wykrywalny we krwi w okresie ostrej wiremii i początkowych objawów, a następnie jest uwalniany z moczem, na ogół przez 3 do 14 dni. 16 Ponieważ testy RT-PCR dla ZIKV są ogólnie niedostępne, większość przypadków infekcji ZIKV w Brazylii są diagnozowane klinicznie, bez potwierdzenia laboratoryjnego. W naszym badaniu 134 kobiety, które były pozytywne w…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 8

6 miesięcy ago

516 words

Prawie wszystkie nieprawidłowości dotyczyły ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Małogłowie obserwowano u niemowląt, których matki były zakażone w 8, 12, 30 i 38 tygodniu ciąży. Nieproporcjonalną małogłowie obserwowano tylko u niemowląt zakażonych w pierwszym trymestrze ciąży; 2 niemowlęta zakażone w późniejszym trymestrze miały proporcjonalną małogłowie i były małe w wieku ciążowym. Jedno z niemowląt z nieproporcjonalną…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 7

6 miesięcy ago

177 words

W kohorcie ZIKV-negatywnej 12 kobiet (16%) zostało utraconych w celu obserwacji, głównie ze względu na zmianę danych kontaktowych. Kobiety z ZIKV-ujemne nie dostawały się do naszej placówki położniczej. Ponadto kobiety rzadziej kontynuowały badanie, gdyby wykluczyć zakażenie ZIKV. Wyniki dla niemowląt Ryc. 3.

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 6

6 miesięcy ago

211 words

Pomimo wysokiego wskaźnika niekorzystnych wyników w naszej grupie kontrolnej kobiet w ciąży z innymi chorobami zakaźnymi, odkrycia w grupie pozytywnej pod względem ZIKV były znacznie bardziej uderzające. Niekorzystne wyniki ciąży według czasu matczynej infekcji ZIKV pokazano na rycinie 2. Czas zakażenia matczynym ZIKV wynosił od 6 do 39 tygodni ciąży. Niekorzystne wyniki po zakażeniu ZIKV…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis ad 5

6 miesięcy ago

331 words

Innymi drugorzędowymi wynikami były: ocena aktywności w codziennym życiu wg skali Myasthenia Gravis (w skali od 0 do 24, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę, zmniejszenie o 2 punkty koreluje z poprawionym stanem klinicznym), 16,17 odsetek uczestników, którzy osiągnęli stan minimalnej manifestacji i stosowanie immunosupresyjnych immunoglobulin, wymiana osocza i dożylna immunoglobulina. Monitorowanie laboratoryjne obejmowało…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis czesc 4

6 miesięcy ago

503 words

W przypadku utraty stanu minimalnej manifestacji, dawka prednizonowa podawana na drugi dzień była zwiększana o 10 mg co 2 tygodnie do czasu przywrócenia stanu. Zwężanie można wznowić 4 tygodnie później. Po rozpoczęciu leczenia zwężeniem prednizonu całkowita dawka pirydostygminy nie mogła przekroczyć 240 mg na dobę. Plazmafereza lub dożylna immunoglobulina była dozwolona według uznania nieulegającego neurologowi…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis cd

6 miesięcy ago

579 words

Uczestnicy mogą przyjmować odpowiednią terapię antycholinesterazą z lub bez doustnych glikokortykosteroidów. Kryterium wykluczenia było grasiczenie w tomografii komputerowej lub obrazowanie rezonansu magnetycznego klatki piersiowej, wycięcie tkanki tłuszczowej z przeszłości, immunoterapia inna niż prednizon, ciąża lub laktacja, niechęć do unikania ciąży, przeciwwskazania do glikokortykosteroidów oraz znaczna choroba medyczna, która wykluczałaby udział w badaniu. W październiku 2008…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis ad

6 miesięcy ago

560 words

Glukokortykoidy i inne leki immunosupresyjne stawiają pacjentów w grupie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, z których niektóre stanowią zagrożenie dla życia i wpływają na jakość życia. Dlatego ustalenie roli tymektomii u pacjentów otrzymujących glikokortykosteroidy w leczeniu myasthenia gravis wskazywałoby na decyzje dotyczące leczenia i kosztów opieki zdrowotnej. Przeprowadziliśmy próbę thymektomii u pacjentów nieuzimiazy z miastenią Gravis…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis

6 miesięcy ago

202 words

Tymektomia była ostoją w leczeniu myasthenia gravis, ale nie ma jednoznacznych dowodów jej korzyści. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące tymektomię i prednizon z samym prednizonem. Metody Porównano rozedmową tymektomię przeznasadową z dodatkiem prednizonu z alternatywnym dniem stosowania z samym tylko prednizonem w ciągu dnia. Pacjenci w wieku od 18 do 65 lat, którzy mieli uogólnioną,…

Zespół metaboliczny: epidemiologia, leczenie kliniczne i mechanizmy bazowe

6 miesięcy ago

586 words

Według badań populacyjnych częstość występowania zespołu metabolicznego w Stanach Zjednoczonych wśród osób powyżej 60 roku życia wynosi około 45%, a najnowsze badania sugerują, że liczba ta jest obecnie zbliżona do 60%. Ponad 3 miliony odwiedzin Google i ponad 11 000 publikacji zarejestrowanych w PubMed, które wynikają z wyszukiwania terminu zespół metaboliczny , wskazują na wysoki…