Skip to content

Sieci pod postacia luków moga wystepowac i u innych ssaków

7 miesięcy ago

141 words

Sieci pod postacią luków mogą występować i u innych ssaków (np. u Canidae), łuki te jednak są słabiej wyrażone. Powracając do stosunków istniejących u lominidae stwierdzamy, że luk dłoniowy powierzchowny jest utworzony przez – gl. dłoniową powierzchowną t. łokciowej (r. roiarie superfic. a. ulnarie) oraz przez – gł. Dłoniową powierzchowną t. promieniowej . Od łuku dłoniowego powierzchownego odchodzą – t t. śródręczne dłoniowe powierzchowne (aa. metacarpeae vol. superfic. ), kończące się – t t. palcowymi wspólnymi (aa. digitales comm. ), W skład łuku dłoniowego głębokiego wchodzą: – gł. dłoniowa głęboka t. łokciowej (r. rolaris prof. a. ulnaris) i – gł. Dłoniowa głęboka t. promieniowej (r. velarie prof. a. radialis). [podobne: szampon renovastin, apselan cena, anomalia filmweb ]

0 thoughts on “Sieci pod postacia luków moga wystepowac i u innych ssaków”

Powiązane tematy z artykułem: anomalia filmweb apselan cena szampon renovastin