Skip to content

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 7

7 miesięcy ago

456 words

Oczekuje się, że liczby ulegną dalszemu zmniejszeniu przy dłuższym okresie obserwacji. Natomiast względne zmniejszenie ryzyka pozostaje praktycznie niezmienione i wynosi 21%. Po skorygowaniu o niezgodność zaobserwowano względną różnicę 29% w przypadku badanych mężczyzn. W latach 10 i 11 obserwacji obserwowano względną redukcję ryzyka o 38%. Jednak zmniejszenie śmiertelności z powodu raka gruczołu krokowego musi być zrównoważone pod względem wady wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego, przy czym odsetek nadrozpoznawalności szacuje się na około 50% wykrytych w badaniach przesiewowych raków.18 Zauważono recenzję Loeb i wsp.19. że septyczne powikłania biopsji wzrosły wraz ze wzrostem oporności bakterii z dużych jelita na antybiotyki. Inną ważną kwestią jest niewielki efekt radykalnej prostatektomii w porównaniu z czujnym wyczekiwaniem. W badaniu Skandynawska Grupa Raka Prostaty nr 4,20 zaobserwowano bezwzględną redukcję umieralności jedynie o 6 punktów procentowych wśród mężczyzn poddanych radykalnej prostatektomii. W teście obserwacji interwencyjnej w kierunku raka prostaty (PIVOT, ClinicalTrials.gov number, NCT00007644) po 12 latach obserwacji nie stwierdzono istotnego wpływu. [21] W naszym badaniu nie stwierdzono wpływu na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny; nadal oczekuje się oceny wpływu na jakość życia.
Efekt wydłużonego okresu obserwacji najlepiej ocenić, porównując dane z obserwacji skróconych o 9 lat z danymi z 11-letnich obserwacji. Zarówno NNI, jak i NND zmniejszyły się o około połowę na podstawie 11-letniego okresu obserwacji w porównaniu z 9 latami. Wyniki te nie mogą być bezpośrednio porównane z naszą wcześniejszą analizą na podstawie wszystkich dostępnych danych do 2006 r., Które nie są skracane zgodnie z czasem obserwacji, ale rokiem kalendarzowym. Bezwzględna redukcja ryzyka jest konkretną miarą wpływu badań przesiewowych, ale zależy od podstawowego ryzyka w populacji i dlatego nie można go bezpośrednio uogólnić.22
Wpływ badań przesiewowych na śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego był istotny dla podstawowej grupy wiekowej i dla wszystkich grup wiekowych. Jednak nie wykazano zmniejszenia umieralności u mężczyzn w wieku 70 lat lub starszych, chociaż przedział ufności był szeroki w tej grupie wiekowej. Ten górny limit wiekowy i oczekiwana długość życia wymagają starannego rozważenia w przyszłych programach badań przesiewowych. Analizy Kaplana-Meiera dotyczące częstości zgonów z powodu raka prostaty według oceny Gleasona (.6 vs. .7) wykazały istotne różnice w dwóch badanych grupach. Analiza ta jest uważana za niewystarczającą w ocenie randomizowanych badań przesiewowych ze względu na błędy w czasie realizacji, długość i naddiagnozę.23
Ogólny efekt przesiewowy (pod względem zmniejszenia współczynnika szybkości) nie był spowodowany żadnym pojedynczym ośrodkiem, na co wskazuje spójność w analizie wpływu, pomimo pewnych różnic w protokole badań przesiewowych
[patrz też: syrop prawoślazowy na noc, masc clotrimazolum, weglan magnezu ]

0 thoughts on “Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 7”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

Powiązane tematy z artykułem: masc clotrimazolum syrop prawoślazowy na noc weglan magnezu