Skip to content

Tag: anomalia filmweb

tkanka laczna

7 miesięcy ago

191 words

Rozumie się samo przez się, że budowa sieci przewodów tętniczych autopodium musi uwzględniać wszystkie powyższe okoliczności. Ażeby wniknąć w architekturę tych zespoleń tętniczych, dobrze jest porównać rękę do sztywnej płytki (kostnej l), okrytej zarówno od strony grzbietowej ręki jak i od strony dłoniowej tkankami miękkimi, a zatem w pewnej mierze podatnymi na ucisk. Wiemy skądinąd,…

Tetnica grzbietowa stopy

7 miesięcy ago

161 words

T. grzbietowa stopy oddaje – t. stępową przeszywającą(a. tarsea perforans}, po czym kierując się do wnętrza zatoki stępowej (sinus tarsi), a następnie wytwarza szereg drobnych – tt. śródstopowych grzbietowych pow.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 4

7 miesięcy ago

444 words

Rekrutacja w badaniu ERSPC została zakończona do 2003 r. W ośrodkach uwzględnionych w analizie śmiertelności, w związku z czym liczba osób pozostała prawie niezmieniona od czasu pierwszej analizy śmiertelności1 (w sumie 182 160 mężczyzn, z czego 162 388 w wieku podstawowym) grupa) (rysunek 1). W ciągu dodatkowych 2 lat obserwacji kontynuowano badania przesiewowe w Holandii,…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty

7 miesięcy ago

484 words

Skuteczność chirurgii w porównaniu z obserwacją u mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty wykrywanym za pomocą testu antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) nie jest znana. Metody Od listopada 1994 r. Do stycznia 2002 r. Losowo przydzielono 731 mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty (średni wiek, 67 lat, mediana wartości PSA, 7,8 ng na mililitr) do radykalnej prostatektomii…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 5

7 miesięcy ago

369 words

Na podstawie centralnej oceny patologicznej 48% pacjentów miało histologiczną ocenę 7 lub wyższą w skali Gleasona, a 66% miało nowotwory w kategoriach średniego ryzyka lub wysokiego ryzyka. Przestrzeganie leczenia W trakcie obserwacji 287 z 364 mężczyzn (78,8%), którzy zostali losowo przydzieleni do radykalnej prostatektomii, poddano próbie radykalnej prostatektomii (mediana czasu od randomizacji do chirurgii, 35…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 3

7 miesięcy ago

458 words

Skany kości uzyskano po 5, 10 i 15 latach lub podczas ostatniej wizyty u osób z mniej niż 15-letnim okresem obserwacji, z dodatkowymi skanami uzyskanymi według uznania klinicysty. Głównym rezultatem była śmiertelność z dowolnej przyczyny. Naszym drugorzędnym wynikiem była śmiertelność z powodu raka prostaty, która została zdefiniowana jako śmierć, która była zdecydowanie lub prawdopodobnie spowodowana…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 5

7 miesięcy ago

57 words

Powiększenie węzłów chłonnych (izolowane lub uogólnione) występowało w obu grupach (u 38% kobiet z ZIKV iu 27% kobiet z ujemnym mianem ZIKV, P = 0,12). Gorączka nie była bardzo znaczącym objawem, występującym u mniej niż jednej trzeciej kobiet z ostrym zakażeniem ZIKV, ale u 58% kobiet z ujemnym mianem ZIKV (p <0,001). Gdy występowała gorączka,…

Zgony okołoporodowe w rodzinie z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek i mutacją PKD2

7 miesięcy ago

972 words

Autosomalna dominująca policystyczna choroba nerek (ADPKD) jest jednym z najczęstszych zaburzeń mendelowych, dotykającym około 12,5 miliona osób na całym świecie.1,2 Objawy kliniczne zwykle nie pojawiają się przed osiągnięciem dorosłości. ADPKD2 jest zasadniczo znacznie łagodniejszy niż ADPKD1. Około 2 do 5% pacjentów ma ADPKD o wczesnym początku, który czasami jest klinicznie nie do odróżnienia od autosomalnej…

Wykluczenie pacjentów z celów opłacania wydajności przez angielskich lekarzy ad 7

7 miesięcy ago

648 words

We wcześniejszych badaniach, które obejmowały mniejszą liczbę praktyk i ograniczoną liczbę wskaźników jakości26 lub pośrednich miar zgłaszania wyjątków, 27 praktyk na obszarach ubogich w finansach prawdopodobnie wykluczało pacjentów. Stwierdziliśmy jednak, że charakterystyka praktyk i pacjentów, w tym to, czy znajdowali się w obszarze pozbawienia społeczno-ekonomicznym, miała jedynie marginalny wpływ na wskaźniki zgłaszania wyjątków. W porównaniu…