Skip to content

Tag: anomalia filmweb

tkanka laczna

1 miesiąc ago

191 words

Rozumie się samo przez się, że budowa sieci przewodów tętniczych autopodium musi uwzględniać wszystkie powyższe okoliczności. Ażeby wniknąć w architekturę tych zespoleń tętniczych, dobrze jest porównać rękę do sztywnej płytki (kostnej l), okrytej zarówno od strony grzbietowej ręki jak i od strony dłoniowej tkankami miękkimi, a zatem w pewnej mierze podatnymi na ucisk. Wiemy skądinąd,…

Tetnica grzbietowa stopy

1 miesiąc ago

161 words

T. grzbietowa stopy oddaje – t. stępową przeszywającą(a. tarsea perforans}, po czym kierując się do wnętrza zatoki stępowej (sinus tarsi), a następnie wytwarza szereg drobnych – tt. śródstopowych grzbietowych pow.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 4

1 miesiąc ago

444 words

Rekrutacja w badaniu ERSPC została zakończona do 2003 r. W ośrodkach uwzględnionych w analizie śmiertelności, w związku z czym liczba osób pozostała prawie niezmieniona od czasu pierwszej analizy śmiertelności1 (w sumie 182 160 mężczyzn, z czego 162 388 w wieku podstawowym) grupa) (rysunek 1). W ciągu dodatkowych 2 lat obserwacji kontynuowano badania przesiewowe w Holandii,…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty

1 miesiąc ago

484 words

Skuteczność chirurgii w porównaniu z obserwacją u mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty wykrywanym za pomocą testu antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) nie jest znana. Metody Od listopada 1994 r. Do stycznia 2002 r. Losowo przydzielono 731 mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty (średni wiek, 67 lat, mediana wartości PSA, 7,8 ng na mililitr) do radykalnej prostatektomii…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 5

1 miesiąc ago

369 words

Na podstawie centralnej oceny patologicznej 48% pacjentów miało histologiczną ocenę 7 lub wyższą w skali Gleasona, a 66% miało nowotwory w kategoriach średniego ryzyka lub wysokiego ryzyka. Przestrzeganie leczenia W trakcie obserwacji 287 z 364 mężczyzn (78,8%), którzy zostali losowo przydzieleni do radykalnej prostatektomii, poddano próbie radykalnej prostatektomii (mediana czasu od randomizacji do chirurgii, 35…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 3

1 miesiąc ago

458 words

Skany kości uzyskano po 5, 10 i 15 latach lub podczas ostatniej wizyty u osób z mniej niż 15-letnim okresem obserwacji, z dodatkowymi skanami uzyskanymi według uznania klinicysty. Głównym rezultatem była śmiertelność z dowolnej przyczyny. Naszym drugorzędnym wynikiem była śmiertelność z powodu raka prostaty, która została zdefiniowana jako śmierć, która była zdecydowanie lub prawdopodobnie spowodowana…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 5

2 miesiące ago

57 words

Powiększenie węzłów chłonnych (izolowane lub uogólnione) występowało w obu grupach (u 38% kobiet z ZIKV iu 27% kobiet z ujemnym mianem ZIKV, P = 0,12). Gorączka nie była bardzo znaczącym objawem, występującym u mniej niż jednej trzeciej kobiet z ostrym zakażeniem ZIKV, ale u 58% kobiet z ujemnym mianem ZIKV (p <0,001). Gdy występowała gorączka,…

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1

2 miesiące ago

799 words

U pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy nie są w ciąży, podawanie insuliny w zamkniętej pętli może zapewnić lepszą kontrolę glikemii niż w przypadku terapii pompą wspomaganą za pomocą sensora, ale brakuje danych dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa i możliwości stosowania terapii w zamkniętej pętli podczas ciąży . Metody Przeprowadziliśmy otwarte, randomizowane badanie krzyżowe porównujące całonocną terapię…

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 ad 6

2 miesiące ago

492 words

W fazie kontynuacji z układem zamkniętej pętli stężenia glukozy w docelowym zakresie były średnio 68,7% czasu, a średni poziom glukozy wynosił 126 mg na decylitr (7,0 mmol na litr). Mediana poziomu glukozy wynosiła 124, 128, 124 i 115 mg na decylitr (6,9, 7,1, 6,9 i 6,4 mmol na litr) w wieku ciążowym od 24 tygodni…