Skip to content

Tag: apselan cena

ALERGIA

7 miesięcy ago

314 words

ALERGIA A. DOŚWIADCZENIE Jeżeli wprowadzimy śwince morskiej surowicę końską dożylnie lub podskórnie, to żadnych objawów chorobowych u niej nie stwierdzimy i zachowanie się jej niczym nie różni się od zachowania się normalnej świnki morskiej. Jeżeli jednak po 7-12 dniach od chwili wstrzyknięcia surowicy końskiej wstrzykniemy drugi raz tę samą surowicę; nawet w dawce mniejszej, to…

Aorta zstepujaca (aorta descendens

7 miesięcy ago

192 words

Aorta zstępująca (aorta descendens). W aorcie zstępującej należy rozróżnić dwa zasadnicze odcinki, których granicą jest rozwór aortowy przepony: – część piersiową (aorta thoracaiis) i cześć brzuszną (aorta abdominalie), W przeciwieństwie do aorty brzusznej, obfitującej w – t t. pochodne (aa. secundariae), aorta piersiowa (aorta thoracalis) jest uboga w gałęzie. Podajemy wykaz tt.

Udzial dwóch odrebnych tetnic

7 miesięcy ago

271 words

Udział dwóch odrębnych tętnic W budowie powyższego łuku zapewnia dwunastnicy, a w pewnym stopniu i trzustce, dopływ krwi nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Zapewnienie tego rodzaju ukrwienia powyższych odcinków układu pokarmowego jest niezbędne ze względu na nader czynny ich chemizm i na zagwarantowanie odżywiania ścian jelita, wystawionych na wiele niebezpieczeństw. Zresztą tego rodzaju asekuracja, polegająca…

Kazda z tt. jelitowych zanim osiagnie brzeg krezkowy jelita ulega podzialowi na dwie galezie

7 miesięcy ago

226 words

Każda z tt. jelitowych zanim osiągnie brzeg krezkowy jelita ulega podziałowi na dwie gałęzie, zespalające się z podobnymi gałęziami sąsiednimi, tworząc – łuk i tętnicze przyjelitowe (arcus arteriocipara intestinales) . Luki wszystkich tt. jelitowych tworzą razem – przewód tętniczy przyjelitowy (ductus arteriosus parainteetinalis) od którego odchodzą liczne – głł. jelitowe (rr.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 5

7 miesięcy ago

415 words

Stwierdzono stosunek częstości 0,79 (95% CI, 0,68 do 0,91, P = 0,001), co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 21% na korzyść badań przesiewowych. Bezwzględna różnica w śmiertelności wynosiła 0,10 zgonów na 1000 osobolat lub 1,07 zgonów na 1000 losowo wybranych mężczyzn. Po skorygowaniu błędu selekcji i niezgodności, skorygowany współczynnik szybkości wynoszący 0,71 (95% CI, 0,58…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 5

7 miesięcy ago

369 words

Na podstawie centralnej oceny patologicznej 48% pacjentów miało histologiczną ocenę 7 lub wyższą w skali Gleasona, a 66% miało nowotwory w kategoriach średniego ryzyka lub wysokiego ryzyka. Przestrzeganie leczenia W trakcie obserwacji 287 z 364 mężczyzn (78,8%), którzy zostali losowo przydzieleni do radykalnej prostatektomii, poddano próbie radykalnej prostatektomii (mediana czasu od randomizacji do chirurgii, 35…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 4

7 miesięcy ago

36 words

Siedem podgrup definiowanych zgodnie z charakterystyką wyjściową zostało wstępnie określonych dla oceny ogólnej śmiertelności z powodu raka prostaty i zostały określone dla oceny przerzutów do kości: wiek (<65 lat vs. 65 lat), rasa (biała, czarna lub inna) współwystępujące stany chorobowe (wskaźnik punktacji Współczynności Charlsona, 0 w porównaniu z . 1), 12 zgłaszanych przez samych pacjentów…