Skip to content

Tag: berodual działanie

BAKTERIOFAGI

7 miesięcy ago

152 words

BAKTERIOFAGI W ostatnich latach w zagadnieniu ochrony ustroju przed zakażeniem wyłonił się jeszcze dodatkowy czynnik w postaci tak zwanych bakteriofagów. Bakteriofagi są to istoty przesączalne z grupy wirusów, pasożytujące na bakteriach i widzieć j e można pod mikroskopem elektronowym. W zwykłym mikroskopie bakteriofag nie jest widoczny. Wygląd ich w trzydziestopięciotysięcznym powiększeniu jest podobny do kijanek…

Siecie dloniowe reki

7 miesięcy ago

152 words

Na szczególną uwagę zasługują stosunki Canidae, u których od sieci grzbietowej ręki odchodzą trzy t t. śródręczne grzbietowe powierzchowne (aa. metacarpeae dors. saperfic. ) i cztery – t t.

luk dloniowy gleboki

7 miesięcy ago

180 words

Analizując bliżej unaczynienie ręki stwierdzamy, że podczas gdy po stronie grzbietowej widnieje tylko jedna – sieć grzbietowa nadgarstka (rete carpi dorsale), to po stronie dłoniowej istnieją dwie sieci, komunikujące się z sobą, i ułożone na dwóch różnych poziomach: powierzchownym i głębokim. Obydwie sieci dłoniowe są częściowo skanalizowane większymi kolektorami, nadającymi sieciom postać tzw. Łuków dłoniowych…

tetnica lokciowa

7 miesięcy ago

200 words

U przeżuwaczy jednolitą – sieć dłoniową nadgarstka (rete carpi rolare) tworzą: t. łokciowa, t. promieniowa i t. międzykostna, a sieć wysyła ze swej strony grubą, pojedynczą – t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a.

Tetnice zoladkowe

7 miesięcy ago

152 words

Po oddaniu tych gałęzi t. śledzionowa przechodzi na krzywiznę większą żołądka, daje tutaj kilka tt. żołądkowych krótkich (aa. gastricae breres), zespalających się z odgałęzieniami t. żołądkowej lewej i wreszcie, już jako – t.

jelito cienkie

7 miesięcy ago

144 words

Po drodze t. krezkowa przednia wysyła większą ilość – t t. jelitowych(aa. iruestinales), unaczyniających cale jelito cienkie, a ponadto oddaje t. okrężnicą prawą(a.