Skip to content

Tag: camilla ząbkowanie

Swoistosc tkankowa

7 miesięcy ago

236 words

Swoistość tkankowa. W swoistości tkankowej odgrywają rolę nie tylko białka, lecz także lipidy, które występuj ą jako swoiste lipidy narządowe, czyli tak zwane antygeny Forssmana. Lipidy są raczej częściowymi antygenami, czyli haptenami, gdyż właściwy antygen może powstać na połączeniu się lipidów z białkiem. Doświadczenia wykazują, że cytotoksyczne surowice, to jest surowice otrzymane Przez wprowadzenie pozajelitowe…

Uproszczenie stosunków u dwupalczastych

7 miesięcy ago

155 words

Ciągną się one wzdłuż odpowiednich przestrzeni międzykostnych (gdyż w tych punktach są najmniejsze szanse ucisku l] aż do nasady palców. U Kopytowców czteropalczastych (Suidae) – t. łokciowa zespala się na śródręczu z t. promieniową, przez co powstaje łuk tętniczy, od którego odchodzą w kierunku palców trzy – tt. śródręczne dłoniowe pow.

unaczynienie czlonu III palca

7 miesięcy ago

256 words

W obrębie tego przewodu t. palcowa przyśrodkowa zespala się z t. palcową boczną, tworząc – łuk końcowy (arcus terrninalie), chroniony zewsząd od ucisku przez otaczającą go tkankę kostną. Luk końcowy jest punktem wyjścia licznych – głł. miazgowych(rr.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 4

7 miesięcy ago

444 words

Rekrutacja w badaniu ERSPC została zakończona do 2003 r. W ośrodkach uwzględnionych w analizie śmiertelności, w związku z czym liczba osób pozostała prawie niezmieniona od czasu pierwszej analizy śmiertelności1 (w sumie 182 160 mężczyzn, z czego 162 388 w wieku podstawowym) grupa) (rysunek 1). W ciągu dodatkowych 2 lat obserwacji kontynuowano badania przesiewowe w Holandii,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 6

7 miesięcy ago

456 words

Tylko trzy ośrodki (Finlandia, Holandia i Szwecja) odnotowały ponad 100 zgonów z powodu raka prostaty, a wskaźnik częstości zgonów z powodu raka prostaty w podstawowej grupie wiekowej wahał się od 0,56 w Szwecji do 0,89 w Finlandii, przy znacznym zmniejszeniu w Szwecji i Holandii (tabela 4A w dodatkowym dodatku). Rycina 3A w dodatkowym dodatku przedstawia…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro czesc 4

7 miesięcy ago

555 words

Trzy niemowlęta z ujemnymi matkami ZIKV były małe w wieku ciążowym po urodzeniu (wymienione jako nieprawidłowości w badaniu ); jedna urodziła się dla matki z potwierdzoną infekcją wirusem chikungunya. Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i kliniczna kobiet w kohorcie ciążowej. W okresie od września 2015 r.

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis ad

7 miesięcy ago

560 words

Glukokortykoidy i inne leki immunosupresyjne stawiają pacjentów w grupie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, z których niektóre stanowią zagrożenie dla życia i wpływają na jakość życia. Dlatego ustalenie roli tymektomii u pacjentów otrzymujących glikokortykosteroidy w leczeniu myasthenia gravis wskazywałoby na decyzje dotyczące leczenia i kosztów opieki zdrowotnej. Przeprowadziliśmy próbę thymektomii u pacjentów nieuzimiazy z miastenią Gravis…