Skip to content

Tag: ciekły azot allegro

Bialko posiada swoistosc gatunkowa i swoistosc narzadowa

7 miesięcy ago

258 words

Swoistość gatunkowa Według badaczy zajmujących się zagadnieniem swoistości, gatunkowa swoistość antygenu zależy od różnych grup w drobinie białkowej, które autorzy nazywaj ą ugrupowaniem pierwotnym w przeciwieństwie do ugrupowania konstruktywnego, które powstaje po wprowadzeniu do drobiny białkowej nowych grup atomowych, nadając białku inne właściwości serologicznej swoistości. Białko posiada swoistość gatunkową i swoistość narządową. Wyjątek stanowi tylko…

Bakteriofag ten zastosowany w Australii dawal dobre wyniki leczenia

7 miesięcy ago

174 words

W Danii ustalono cztery typy pałeczki duru brzusznego, za pomocą bakteriofaga, co – jak widzimy – nadaje bakteriofagom nawet znaczenie diagnostyczne. Znalazł się jednak jeden chory na dur brzuszny, na którego żaden ze znanych w Danii bakteriofagów nie działał. Po dokładnym zbadaniu tej sprawy okazało się, że chory zaraził się od nosiciela zarazka duru brzusznego,…

ALERGIA

7 miesięcy ago

314 words

ALERGIA A. DOŚWIADCZENIE Jeżeli wprowadzimy śwince morskiej surowicę końską dożylnie lub podskórnie, to żadnych objawów chorobowych u niej nie stwierdzimy i zachowanie się jej niczym nie różni się od zachowania się normalnej świnki morskiej. Jeżeli jednak po 7-12 dniach od chwili wstrzyknięcia surowicy końskiej wstrzykniemy drugi raz tę samą surowicę; nawet w dawce mniejszej, to…

W rzeczywistosci obydwie sieci rozprzestrzeniaja sie i na sródrecze

7 miesięcy ago

211 words

Powracając do analizy stosunków na ręce, stwierdzamy na wstępie, że w poduszeczce- autopodialnej grzbietowej istnieje sieć grzbietowa nadgarstka (rete carpi dorsale), a w poduszeczce dłoniowej gęstsza – sieć dłoniowa nadgarstka (rete carpi volare) . W rzeczywistości obydwie sieci rozprzestrzeniają się i na śródręcze. Celem zapobieżenia nadciśnieniu, które może powstać w sieci dłoniowej nadgarstka w czasie…

tetnica lokciowa

7 miesięcy ago

200 words

U przeżuwaczy jednolitą – sieć dłoniową nadgarstka (rete carpi rolare) tworzą: t. łokciowa, t. promieniowa i t. międzykostna, a sieć wysyła ze swej strony grubą, pojedynczą – t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a.

Tetnica grzbietowa stopy

7 miesięcy ago

161 words

T. grzbietowa stopy oddaje – t. stępową przeszywającą(a. tarsea perforans}, po czym kierując się do wnętrza zatoki stępowej (sinus tarsi), a następnie wytwarza szereg drobnych – tt. śródstopowych grzbietowych pow.

Wybuch odry w nieszczęśliwej społeczności Amish w Ohio ad 7

7 miesięcy ago

440 words

Z powodu późnego rozpoznania odry wybuch epidemii był już w toku, gdy pojawiły się reakcje na zdrowie publiczne. Wcześniejsze rozpoznanie prawidłowej diagnozy i źródła infekcji u pierwszych czterech pacjentów mogło doprowadzić do lepszej kontroli odry i oszczędności kosztów39; dlatego też podmioty świadczące opiekę zdrowotną powinny zachować wysoki poziom świadomości na temat odry przy zwracaniu niezaszczepionych…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad

7 miesięcy ago

500 words

Niniejsze sprawozdanie stanowi kontynuację wcześniej opublikowanego wstępnego raportu, dostępnego wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Metody Badana populacja W tym badaniu kohortowym kobietom w ciąży w każdym tygodniu ciąży, które zostały zgłoszone do kliniki ostrej choroby przebiegającej z gorączką w Fundacji Oswaldo Cruz z wysypką, która rozwinęła się w ciągu ostatnich 5 dni,…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 6

7 miesięcy ago

211 words

Pomimo wysokiego wskaźnika niekorzystnych wyników w naszej grupie kontrolnej kobiet w ciąży z innymi chorobami zakaźnymi, odkrycia w grupie pozytywnej pod względem ZIKV były znacznie bardziej uderzające. Niekorzystne wyniki ciąży według czasu matczynej infekcji ZIKV pokazano na rycinie 2. Czas zakażenia matczynym ZIKV wynosił od 6 do 39 tygodni ciąży. Niekorzystne wyniki po zakażeniu ZIKV…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis

7 miesięcy ago

202 words

Tymektomia była ostoją w leczeniu myasthenia gravis, ale nie ma jednoznacznych dowodów jej korzyści. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące tymektomię i prednizon z samym prednizonem. Metody Porównano rozedmową tymektomię przeznasadową z dodatkiem prednizonu z alternatywnym dniem stosowania z samym tylko prednizonem w ciągu dnia. Pacjenci w wieku od 18 do 65 lat, którzy mieli uogólnioną,…