Skip to content

Tag: dagmara winiarska instagram

Bakteriofag ten zastosowany w Australii dawal dobre wyniki leczenia

7 miesięcy ago

174 words

W Danii ustalono cztery typy pałeczki duru brzusznego, za pomocą bakteriofaga, co – jak widzimy – nadaje bakteriofagom nawet znaczenie diagnostyczne. Znalazł się jednak jeden chory na dur brzuszny, na którego żaden ze znanych w Danii bakteriofagów nie działał. Po dokładnym zbadaniu tej sprawy okazało się, że chory zaraził się od nosiciela zarazka duru brzusznego,…

Uproszczenie stosunków u dwupalczastych

7 miesięcy ago

155 words

Ciągną się one wzdłuż odpowiednich przestrzeni międzykostnych (gdyż w tych punktach są najmniejsze szanse ucisku l] aż do nasady palców. U Kopytowców czteropalczastych (Suidae) – t. łokciowa zespala się na śródręczu z t. promieniową, przez co powstaje łuk tętniczy, od którego odchodzą w kierunku palców trzy – tt. śródręczne dłoniowe pow.

tetnica lokciowa

7 miesięcy ago

168 words

Dłoniowa głęboka t. promieniowej łączy się z gł. dłoniową głęboką t. łokciowej, dając – łuk dłoniowy głęboki (arcus volaris prof. ).

Udzial dwóch odrebnych tetnic

7 miesięcy ago

271 words

Udział dwóch odrębnych tętnic W budowie powyższego łuku zapewnia dwunastnicy, a w pewnym stopniu i trzustce, dopływ krwi nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Zapewnienie tego rodzaju ukrwienia powyższych odcinków układu pokarmowego jest niezbędne ze względu na nader czynny ich chemizm i na zagwarantowanie odżywiania ścian jelita, wystawionych na wiele niebezpieczeństw. Zresztą tego rodzaju asekuracja, polegająca…

jelito cienkie

7 miesięcy ago

144 words

Po drodze t. krezkowa przednia wysyła większą ilość – t t. jelitowych(aa. iruestinales), unaczyniających cale jelito cienkie, a ponadto oddaje t. okrężnicą prawą(a.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 8

7 miesięcy ago

406 words

U 28 pacjentów majaczenie rozwinęło się w 32% tydzień po operacji. Pacjenci z delirium byli ponad 10 razy bardziej prawdopodobni niż pacjenci bez majaczenia, by mieć upośledzoną pamięć i funkcje wykonawcze.37 Ocenialiśmy funkcję poznawczą przed operacją i średnio pięć razy w ciągu roku po operacji, co pozwala nam dokładnie modelować przebieg funkcji poznawczych i porównywać…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 2

7 miesięcy ago

249 words

Podstawowa grupa wiekowa mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat w momencie włączenia została określona w protokole z badań w 1994 r. Badania przesiewowe przeprowadzono w odstępie 4 lat (2 lata w Szwecji). Głównym testem przesiewowym był pomiar poziomu PSA w surowicy za pomocą testu Tandem-R / Tandem-E / Access (Hybritech). Pozytywny wynik testu,…