Skip to content

Tag: filomag

Bakteriofagi

7 miesięcy ago

164 words

Bakteriofagi znajdują się w obfitości w kale zwierząt i ludzi, skąd przedostają się do wód ściekowych i niszczą tam rozmaite zarazki. Zwierzęta żerujące przy brzegach portów zawierają w sobie znaczne ilości bakteriofagów. Wszędzie, gdzie znajdują się bakterie, znajdujemy również bakteriofagi. Działanie bakteriofagów można stwierdzić zarówno w hodowlach zarazków na pożywkach płynnych, jak i na pożywkach…

Swoistosc tkankowa

7 miesięcy ago

236 words

Swoistość tkankowa. W swoistości tkankowej odgrywają rolę nie tylko białka, lecz także lipidy, które występuj ą jako swoiste lipidy narządowe, czyli tak zwane antygeny Forssmana. Lipidy są raczej częściowymi antygenami, czyli haptenami, gdyż właściwy antygen może powstać na połączeniu się lipidów z białkiem. Doświadczenia wykazują, że cytotoksyczne surowice, to jest surowice otrzymane Przez wprowadzenie pozajelitowe…

tkanka laczna

7 miesięcy ago

191 words

Rozumie się samo przez się, że budowa sieci przewodów tętniczych autopodium musi uwzględniać wszystkie powyższe okoliczności. Ażeby wniknąć w architekturę tych zespoleń tętniczych, dobrze jest porównać rękę do sztywnej płytki (kostnej l), okrytej zarówno od strony grzbietowej ręki jak i od strony dłoniowej tkankami miękkimi, a zatem w pewnej mierze podatnymi na ucisk. Wiemy skądinąd,…

tetnica lokciowa

7 miesięcy ago

200 words

U przeżuwaczy jednolitą – sieć dłoniową nadgarstka (rete carpi rolare) tworzą: t. łokciowa, t. promieniowa i t. międzykostna, a sieć wysyła ze swej strony grubą, pojedynczą – t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a.

sródrecza grzbietowe

7 miesięcy ago

230 words

Należy więc tu wymienić: – tt. śródręcza grzbietowe, -tt. śródręcza dłoniowe powierzchowne i tt. śródręcza dłoniowe głębokie. Ze swej strony każdą z tt.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 5

7 miesięcy ago

415 words

Stwierdzono stosunek częstości 0,79 (95% CI, 0,68 do 0,91, P = 0,001), co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 21% na korzyść badań przesiewowych. Bezwzględna różnica w śmiertelności wynosiła 0,10 zgonów na 1000 osobolat lub 1,07 zgonów na 1000 losowo wybranych mężczyzn. Po skorygowaniu błędu selekcji i niezgodności, skorygowany współczynnik szybkości wynoszący 0,71 (95% CI, 0,58…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 8

7 miesięcy ago

512 words

Efekt badania przesiewowego zależy od częstości występowania nowotworów, które można wyleczyć za pomocą badań przesiewowych, które mogą różnić się w zależności od ośrodka z powodu różnic w procedurach skriningowych i ryzyka. Jednak efekt przesiewowy może być również osłabiony przez zanieczyszczenie (tj. Osoby w grupie kontrolnej, które przeszły badanie przesiewowe). W porównaniu z całym badaniem ERSPC,…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis ad 5

7 miesięcy ago

331 words

Innymi drugorzędowymi wynikami były: ocena aktywności w codziennym życiu wg skali Myasthenia Gravis (w skali od 0 do 24, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę, zmniejszenie o 2 punkty koreluje z poprawionym stanem klinicznym), 16,17 odsetek uczestników, którzy osiągnęli stan minimalnej manifestacji i stosowanie immunosupresyjnych immunoglobulin, wymiana osocza i dożylna immunoglobulina. Monitorowanie laboratoryjne obejmowało…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis

7 miesięcy ago

202 words

Tymektomia była ostoją w leczeniu myasthenia gravis, ale nie ma jednoznacznych dowodów jej korzyści. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące tymektomię i prednizon z samym prednizonem. Metody Porównano rozedmową tymektomię przeznasadową z dodatkiem prednizonu z alternatywnym dniem stosowania z samym tylko prednizonem w ciągu dnia. Pacjenci w wieku od 18 do 65 lat, którzy mieli uogólnioną,…