Skip to content

Tag: harmonet ulotka

Tetnice palcowe

7 miesięcy ago

247 words

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w miazdze twórczej utworów rogowych.

Znaczenie czynnosciowe wymienionych narzadów podkresla w sposób wystarczajacy role t. trzewnej.

7 miesięcy ago

184 words

Znaczenie czynnościowe wymienionych narządów podkreśla w sposób wystarczający rolę t. trzewnej. Jest ona tętnicą o dużym przekroju, choć oczywiście światło tego przekroju zmienia się z chwili na chwilę, w związku ze stanem czynnościowym zaopatrywanych narządów. To po odejściu od aorty, t. trzewna dzieli się na trzy gałęzie końcowe.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 4

7 miesięcy ago

444 words

Rekrutacja w badaniu ERSPC została zakończona do 2003 r. W ośrodkach uwzględnionych w analizie śmiertelności, w związku z czym liczba osób pozostała prawie niezmieniona od czasu pierwszej analizy śmiertelności1 (w sumie 182 160 mężczyzn, z czego 162 388 w wieku podstawowym) grupa) (rysunek 1). W ciągu dodatkowych 2 lat obserwacji kontynuowano badania przesiewowe w Holandii,…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 2

7 miesięcy ago

412 words

Randomizowane badanie porównujące radioterapię z obserwacją, również wśród mężczyzn, którzy otrzymali diagnozę, zanim badania PSA stały się rozpowszechnione, nie wykazało znaczących różnic w śmiertelności przez co najmniej 16 lat. W erze testów PSA obserwacyjne badanie wykazało wysoką 10 – wskaźnik przeżywalności u mężczyzn leczonych zachowawczo.8 Pomimo doskonałego długoterminowego, swoistego dla choroby przeżycia z obserwacją, ta…

Wybuch odry w nieszczęśliwej społeczności Amish w Ohio ad 6

7 miesięcy ago

87 words

Chociaż genotyp B3 wykryto w większości przypadków przywozu odry związanej z wybuchem na Filipinach w 2014 r., Wirusy genotypu D9 były endemiczne na Filipinach przed tym wybuchem i krążyły w niektórych częściach kraju w czasie epidemii.36,37 Wybuch odry w Ohio, opisujemy tutaj największą tego typu epidemię udokumentowaną w Stanach Zjednoczonych od ponad dwóch dekad, z…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 8

7 miesięcy ago

490 words

Gdy zebrano lokalne badania histologiczne dla mężczyzn z chorobą o pośrednim ryzyku i z chorobą wysokiego ryzyka, radykalna prostatektomia wiązała się z bezwzględnym zmniejszeniem śmiertelności ogólnej o 10,5 punktu procentowego (współczynnik ryzyka, 0,71, 95% CI, 0,54 do 0,92; P = 0,01). Zmniejszenie śmiertelności było mniejsze i nie było znaczące, gdy zebrane dane oceniono na podstawie…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro cd

7 miesięcy ago

527 words

Zmierzone zmienne wymieniono w dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Do badań dopplerowskich wykorzystano wskaźnik pulsacji tętnicy pępowinowej i środkowej tętnicy mózgowej11. Odnotowano nieprawidłowości, takie jak zwapnienia mózgowe i małogłowie. Zmierzone płodowe zmienne ultrasonograficzne wykreślono według wieku ciążowego zgodnie z nomogramami opublikowanymi na www.perinatology.com. Ograniczenie wzrostu płodu zdefiniowano jako masę płodu oszacowaną zgodnie z formułą Hadlocka,…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 8

7 miesięcy ago

516 words

Prawie wszystkie nieprawidłowości dotyczyły ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Małogłowie obserwowano u niemowląt, których matki były zakażone w 8, 12, 30 i 38 tygodniu ciąży. Nieproporcjonalną małogłowie obserwowano tylko u niemowląt zakażonych w pierwszym trymestrze ciąży; 2 niemowlęta zakażone w późniejszym trymestrze miały proporcjonalną małogłowie i były małe w wieku ciążowym. Jedno z niemowląt z nieproporcjonalną…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis czesc 4

7 miesięcy ago

503 words

W przypadku utraty stanu minimalnej manifestacji, dawka prednizonowa podawana na drugi dzień była zwiększana o 10 mg co 2 tygodnie do czasu przywrócenia stanu. Zwężanie można wznowić 4 tygodnie później. Po rozpoczęciu leczenia zwężeniem prednizonu całkowita dawka pirydostygminy nie mogła przekroczyć 240 mg na dobę. Plazmafereza lub dożylna immunoglobulina była dozwolona według uznania nieulegającego neurologowi…

Długoterminowe medyczne i społeczne konsekwencje przedwczesnego porodu ad 7

7 miesięcy ago

345 words

Nie było zmian w kryteriach diagnostycznych ani procedurach przesiewowych porażenia mózgowego podczas okresu badania, pozostawiając zwiększone przeżycie jako najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie zwiększonej częstości występowania. Intensywna opieka neonatologiczna nadal ulegała znacznej poprawie w okresie od narodzin tej kohorty.34 Wśród osób, które przeżyły poród przedwczesny, przewaga porażenia mózgowego może zmniejszać się, 35, 36, chociaż nie jest pewne,…