Skip to content

Tag: kuje czy kłuje

Lekarz angielski

7 miesięcy ago

124 words

Lekarz angielski, który wyjaśnił tę sprawę, leczył później z dobrym skutkiem swoistym bakteriofagiem czerwonkę afrykańską. Wyhodowano również bakteriofag na biegunkę letnią dzieci, który ma zarówno działanie zapobiegawcze jak i lecznicze. Widzimy z tego, że istniejące w ustroju bakteriofagi mogą być również jednym z czynników warunkujących niewrażliwość ustroju na dany zarazek. Stwierdzenie istnienia odpowiednich i wybitnie…

Uproszczenie stosunków u dwupalczastych

7 miesięcy ago

155 words

Ciągną się one wzdłuż odpowiednich przestrzeni międzykostnych (gdyż w tych punktach są najmniejsze szanse ucisku l] aż do nasady palców. U Kopytowców czteropalczastych (Suidae) – t. łokciowa zespala się na śródręczu z t. promieniową, przez co powstaje łuk tętniczy, od którego odchodzą w kierunku palców trzy – tt. śródręczne dłoniowe pow.

Tetnice palcowe

7 miesięcy ago

247 words

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w miazdze twórczej utworów rogowych.

Udzial dwóch odrebnych tetnic

7 miesięcy ago

271 words

Udział dwóch odrębnych tętnic W budowie powyższego łuku zapewnia dwunastnicy, a w pewnym stopniu i trzustce, dopływ krwi nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Zapewnienie tego rodzaju ukrwienia powyższych odcinków układu pokarmowego jest niezbędne ze względu na nader czynny ich chemizm i na zagwarantowanie odżywiania ścian jelita, wystawionych na wiele niebezpieczeństw. Zresztą tego rodzaju asekuracja, polegająca…

Niedroznosc t. watrobnej wlasciwej

7 miesięcy ago

201 words

Niedrożność t. wątrobnej właściwej prowadzi do szybkiego obumarcia tkanki wątrobnej, z czego wynika, że Ż. wrotna (v. portae j p. dalej), również zasilająca krwią wątrobę, nie jest w stanie zastąpić t.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 9

7 miesięcy ago

432 words

Niższy poziom funkcji poznawczych na początku w grupie z delirium pooperacyjnym, w porównaniu z grupą bez delirium, mógł być związany z większym obciążeniem wcześniej istniejącej choroby, która nie została w pełni uwzględniona w naszych modelach wielozmiennych. Pooperacyjny spadek poznawczy u pacjentów z delirium może być kontynuacją trajektorii spadkowej, która rozpoczęła się przed operacją. [47] Ponieważ…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 3

7 miesięcy ago

398 words

Zastosowano analizę regresji Poissona w celu obliczenia wskaźników szybkości , które zostały dostosowane zgodnie z analizą wyników. Obliczyliśmy liczbę mężczyzn, którzy musieliby zostać zaproszeni (NNI) do poddania się badaniom przesiewowym, aby zapobiec jednej śmierci z powodu raka prostaty jako odwrotności absolutnego zmniejszenia ryzyka wśród mężczyzn, którzy przeszli randomizację i dla których obserwacja była ograniczona do…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji

7 miesięcy ago

478 words

Kilka badań oceniających wpływ testów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) na śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego wykazało sprzeczne wyniki. Zaktualizowaliśmy śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego w Europejskim z randomizowanym badaniu przesiewowym w kierunku raka prostaty z dodatkowymi 2-letnimi okresami obserwacji. Metody W badaniu wzięło udział 182,160 mężczyzn w wieku od 50 do 74…