Skip to content

Tag: maść advantan

tetnica lokciowa

7 miesięcy ago

168 words

Dłoniowa głęboka t. promieniowej łączy się z gł. dłoniową głęboką t. łokciowej, dając – łuk dłoniowy głęboki (arcus volaris prof. ).

Unaczynienie reki.

7 miesięcy ago

191 words

W dalszym ciągu t. promieniowa dzieli się na dwie odnogi końcowe: – t. śródręczną głęboką przygrodka i- t. śródręczną dłoniową głęb. boczną (a.

tkanka laczna

7 miesięcy ago

191 words

Rozumie się samo przez się, że budowa sieci przewodów tętniczych autopodium musi uwzględniać wszystkie powyższe okoliczności. Ażeby wniknąć w architekturę tych zespoleń tętniczych, dobrze jest porównać rękę do sztywnej płytki (kostnej l), okrytej zarówno od strony grzbietowej ręki jak i od strony dłoniowej tkankami miękkimi, a zatem w pewnej mierze podatnymi na ucisk. Wiemy skądinąd,…

Niedroznosc t. watrobnej wlasciwej

7 miesięcy ago

201 words

Niedrożność t. wątrobnej właściwej prowadzi do szybkiego obumarcia tkanki wątrobnej, z czego wynika, że Ż. wrotna (v. portae j p. dalej), również zasilająca krwią wątrobę, nie jest w stanie zastąpić t.

tetnica piszczelowa przednia

7 miesięcy ago

155 words

Jeżeli chodzi D Ruminantia, to. po. przedostaniu się na pdw. podeszwową stępu, dośrodkowo od guza piętowego, t. dostopowa dzieli się na dwie gałęzie końcowe, którymi są:-t.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 5

7 miesięcy ago

415 words

Stwierdzono stosunek częstości 0,79 (95% CI, 0,68 do 0,91, P = 0,001), co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 21% na korzyść badań przesiewowych. Bezwzględna różnica w śmiertelności wynosiła 0,10 zgonów na 1000 osobolat lub 1,07 zgonów na 1000 losowo wybranych mężczyzn. Po skorygowaniu błędu selekcji i niezgodności, skorygowany współczynnik szybkości wynoszący 0,71 (95% CI, 0,58…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 8

7 miesięcy ago

490 words

Gdy zebrano lokalne badania histologiczne dla mężczyzn z chorobą o pośrednim ryzyku i z chorobą wysokiego ryzyka, radykalna prostatektomia wiązała się z bezwzględnym zmniejszeniem śmiertelności ogólnej o 10,5 punktu procentowego (współczynnik ryzyka, 0,71, 95% CI, 0,54 do 0,92; P = 0,01). Zmniejszenie śmiertelności było mniejsze i nie było znaczące, gdy zebrane dane oceniono na podstawie…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro czesc 4

7 miesięcy ago

555 words

Trzy niemowlęta z ujemnymi matkami ZIKV były małe w wieku ciążowym po urodzeniu (wymienione jako nieprawidłowości w badaniu ); jedna urodziła się dla matki z potwierdzoną infekcją wirusem chikungunya. Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i kliniczna kobiet w kohorcie ciążowej. W okresie od września 2015 r.

Trafność i poprawność w edukacji przedmedycznej ad

7 miesięcy ago

513 words

Taka izolacja między dyscyplinami już zaczęła się zmieniać, a wiele szkół medycznych wprowadziło nowe działy biologii systemów, które koncentrują się na tej złożoności oraz współzależności i interakcji pomiędzy różnymi systemami ciała. Chory pacjent nie stanowi problemu biochemii, problemu anatomii, problemu genetycznego ani problemu immunologicznego; raczej, każda osoba jest produktem niezliczonych molekularnych, komórkowych, genetycznych, środowiskowych i…