Skip to content

Tag: masc clotrimazolum

Liczne bruzdy

3 tygodnie ago

186 words

Liczne bruzdy, widniejące na pow. ściennej k. kopytowej, wskazują na to, że narząd kopytowy Koniowatych jest silnie unaczyniony. Powracając jeszcze do odgałęzień, które oddaje – t. podobojczykowa (a.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 7

1 miesiąc ago

456 words

Oczekuje się, że liczby ulegną dalszemu zmniejszeniu przy dłuższym okresie obserwacji. Natomiast względne zmniejszenie ryzyka pozostaje praktycznie niezmienione i wynosi 21%. Po skorygowaniu o niezgodność zaobserwowano względną różnicę 29% w przypadku badanych mężczyzn. W latach 10 i 11 obserwacji obserwowano względną redukcję ryzyka o 38%.

Wybuch odry w nieszczęśliwej społeczności Amish w Ohio ad 8

1 miesiąc ago

479 words

Ponadto fakt, że wybuch epidemii miał miejsce podczas letnich wakacji, kiedy zamknięto szkoły parafialne w Amiszach, a zbory te zostały rozproszone geograficznie, prawdopodobnie zmniejszyło liczbę ekspozycji. Należy rozważyć kilka ograniczeń tej analizy. Niechęć podgrupy bardzo konserwatywnych osób z Amiszów do współpracy z urzędnikami służby zdrowia mogła doprowadzić do zaniżenia liczby odry. Jednakże wzmocniony nadzór, powszechna…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro

1 miesiąc ago

235 words

Wirus Zika (ZIKV) jest związany z wadami ośrodkowego układu nerwowego u płodów. Aby scharakteryzować spektrum choroby ZIKV u kobiet w ciąży i niemowląt, obserwowaliśmy pacjentów w Rio de Janeiro, aby opisać objawy kliniczne u matek i reperkusje ostrego zakażenia ZIKV u niemowląt. Metody Do badań zakwalifikowano ciężarne kobiety, u których w ciągu ostatnich 5 dni…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 8

1 miesiąc ago

516 words

Prawie wszystkie nieprawidłowości dotyczyły ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Małogłowie obserwowano u niemowląt, których matki były zakażone w 8, 12, 30 i 38 tygodniu ciąży. Nieproporcjonalną małogłowie obserwowano tylko u niemowląt zakażonych w pierwszym trymestrze ciąży; 2 niemowlęta zakażone w późniejszym trymestrze miały proporcjonalną małogłowie i były małe w wieku ciążowym. Jedno z niemowląt z nieproporcjonalną…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 7

1 miesiąc ago

177 words

W kohorcie ZIKV-negatywnej 12 kobiet (16%) zostało utraconych w celu obserwacji, głównie ze względu na zmianę danych kontaktowych. Kobiety z ZIKV-ujemne nie dostawały się do naszej placówki położniczej. Ponadto kobiety rzadziej kontynuowały badanie, gdyby wykluczyć zakażenie ZIKV. Wyniki dla niemowląt Ryc. 3.

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis cd

1 miesiąc ago

579 words

Uczestnicy mogą przyjmować odpowiednią terapię antycholinesterazą z lub bez doustnych glikokortykosteroidów. Kryterium wykluczenia było grasiczenie w tomografii komputerowej lub obrazowanie rezonansu magnetycznego klatki piersiowej, wycięcie tkanki tłuszczowej z przeszłości, immunoterapia inna niż prednizon, ciąża lub laktacja, niechęć do unikania ciąży, przeciwwskazania do glikokortykosteroidów oraz znaczna choroba medyczna, która wykluczałaby udział w badaniu. W październiku 2008…

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 ad 7

1 miesiąc ago

473 words

Cięcie cesarskie wykonano u 15 osób (z których 2 poddano znieczuleniu ogólnym); 10 procedur wykonano przed nadejściem porodu. Jeden uczestnik przeszedł cystektomię jajników podczas cięcia cesarskiego. Siedmiu uczestników otrzymało przed 37 tygodniem ciąży (4 z 7 uczestników przed 34 tygodniem ciąży), a u 6 uczestników przedporodowe glikokortykosteroidy podawano do dojrzewania płodowego płuc. W dniach 1,…

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 cd

1 miesiąc ago

568 words

Rutynowe wizyty w poradni przedporodowej były planowane co 2 tygodnie, z oceną ultrasonograficzną płodów w 12, 20, 28, 32 i 36 tygodniu ciąży. Nie było żadnych ograniczeń dotyczących aktywności fizycznej, posiłków lub podróży zagranicznych i nie przeprowadzono zdalnego monitorowania. Uczestnicy mieli dostęp do 24-godzinnej linii telefonicznej w celu uzyskania pomocy z trudnościami technicznymi. Poziomy peptydu…