Skip to content

Tag: olejek łopianowy green pharmacy

tetnica lokciowa

3 tygodnie ago

168 words

Dłoniowa głęboka t. promieniowej łączy się z gł. dłoniową głęboką t. łokciowej, dając – łuk dłoniowy głęboki (arcus volaris prof. ).

Aorta zstepujaca (aorta descendens

3 tygodnie ago

192 words

Aorta zstępująca (aorta descendens). W aorcie zstępującej należy rozróżnić dwa zasadnicze odcinki, których granicą jest rozwór aortowy przepony: – część piersiową (aorta thoracaiis) i cześć brzuszną (aorta abdominalie), W przeciwieństwie do aorty brzusznej, obfitującej w – t t. pochodne (aa. secundariae), aorta piersiowa (aorta thoracalis) jest uboga w gałęzie. Podajemy wykaz tt.

unaczynienie czlonu III palca

3 tygodnie ago

256 words

W obrębie tego przewodu t. palcowa przyśrodkowa zespala się z t. palcową boczną, tworząc – łuk końcowy (arcus terrninalie), chroniony zewsząd od ucisku przez otaczającą go tkankę kostną. Luk końcowy jest punktem wyjścia licznych – głł. miazgowych(rr.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 8

4 tygodnie ago

406 words

U 28 pacjentów majaczenie rozwinęło się w 32% tydzień po operacji. Pacjenci z delirium byli ponad 10 razy bardziej prawdopodobni niż pacjenci bez majaczenia, by mieć upośledzoną pamięć i funkcje wykonawcze.37 Ocenialiśmy funkcję poznawczą przed operacją i średnio pięć razy w ciągu roku po operacji, co pozwala nam dokładnie modelować przebieg funkcji poznawczych i porównywać…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 6

1 miesiąc ago

229 words

Całkowite zmniejszenie śmiertelności w przypadku radykalnej prostatektomii nie było istotne w żadnym przedziale czasowym i spadało z czasem, z 4,6 punktu procentowego (95% CI, -0,2 do 9,3) w ciągu 4 lat, do 2,9 punktu procentowego (95% CI, -4,2 do 10,0) w wieku 12 lat. Śmiertelność raka prostaty Śmierć przypisywaną rakowi prostaty lub leczeniu wystąpiła u…

Dostarczanie insuliny w zamkniętej pętli podczas ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 cd

1 miesiąc ago

568 words

Rutynowe wizyty w poradni przedporodowej były planowane co 2 tygodnie, z oceną ultrasonograficzną płodów w 12, 20, 28, 32 i 36 tygodniu ciąży. Nie było żadnych ograniczeń dotyczących aktywności fizycznej, posiłków lub podróży zagranicznych i nie przeprowadzono zdalnego monitorowania. Uczestnicy mieli dostęp do 24-godzinnej linii telefonicznej w celu uzyskania pomocy z trudnościami technicznymi. Poziomy peptydu…

Długoterminowe medyczne i społeczne konsekwencje przedwczesnego porodu

1 miesiąc ago

426 words

Postępy w opiece okołoporodowej zwiększyły liczbę wcześniaków, które przeżyły. Istnieją jednak obawy dotyczące zdolności tych dzieci do radzenia sobie z wymaganiami dorosłości. Metody Połączyliśmy obowiązkowe rejestry krajowe w Norwegii, aby zidentyfikować dzieci z różnych kategorii wieku ciążowego, które urodziły się między 1967 a 1983 r. I śledzić je do 2003 r., Aby udokumentować niepełnosprawność i…

Długoterminowe medyczne i społeczne konsekwencje przedwczesnego porodu ad 6

1 miesiąc ago

573 words

Nasze wyniki są również zgodne z wynikami mniejszych badań dotyczących dzieci, które urodziły się przedwcześnie i przeszły do dorosłości w wieku 18 lat (17) oraz danych dotyczących społecznych skutków wcześniactwa w szwedzkim krajowym badaniu kohortowym.18 Niższy poziom osiągnięć w nauce i zmniejszona tendencja do posiadania dzieci biologicznych wśród osób urodzonych przedwcześnie w porównaniu z urodzonymi…