Skip to content

Tag: ośrodek zdrowia wieliczka

Kilka etapów składających się na plombowanie

7 miesięcy ago

171 words

Uzupełnienie dziury powstałej w zębie, jest procesem składającym się z kilku etapów. Na każdym z nich, przeprowadzający go ośrodek zdrowia wieliczka musi zachować skupienie i dokładność, ponieważ tylko wtedy założenie plomby będzie skutecznym rozwiązaniem dla pacjenta. Na samym początku wizyty, stomatolog musi przygotować sobie miejsce do pracy. W tym celu, z wykorzystaniem papierowych wacików zabezpiecza…

Uzupełnianie ubytków z pomocą plomby

7 miesięcy ago

158 words

Czasem dochodzi do sytuacji, w której konieczne może okazać się uzupełnienie ubytku zębowego. Zlekceważenie tego, może doprowadzić do odczuwania bólu utrudniającego codzienne funkcjonowanie.  W potocznym języku nosi nazwę plombowania i wykonuje go ośrodek zdrowia wieliczka. Posiada on mały, własny gabinet zlokalizowany na obrzeżach miasta, do którego dojeżdża wiele autobusów miejskich. W pierwszej kolejności procedura lecznicza…

Bialko posiada swoistosc gatunkowa i swoistosc narzadowa

7 miesięcy ago

258 words

Swoistość gatunkowa Według badaczy zajmujących się zagadnieniem swoistości, gatunkowa swoistość antygenu zależy od różnych grup w drobinie białkowej, które autorzy nazywaj ą ugrupowaniem pierwotnym w przeciwieństwie do ugrupowania konstruktywnego, które powstaje po wprowadzeniu do drobiny białkowej nowych grup atomowych, nadając białku inne właściwości serologicznej swoistości. Białko posiada swoistość gatunkową i swoistość narządową. Wyjątek stanowi tylko…

Tetnice palcowe

7 miesięcy ago

247 words

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w miazdze twórczej utworów rogowych.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 6

7 miesięcy ago

157 words

Wyniki analizy wrażliwości na czas trwania delirium. Wykreślone krzywe i prążki wskazujące 95% przedziały ufności odzwierciedlają przewidywane wartości oparte na oszacowaniach parametrów z modelu regresji efektów mieszanych, które obejmowały dostosowanie do wieku, płci, poziomu wykształcenia, rasy lub grupy etnicznej, szpitala, obecności lub nieobecności w historii udaru lub przejściowy atak niedokrwienny, wynik na wskaźniku współwystępowania Charlson,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 6

7 miesięcy ago

456 words

Tylko trzy ośrodki (Finlandia, Holandia i Szwecja) odnotowały ponad 100 zgonów z powodu raka prostaty, a wskaźnik częstości zgonów z powodu raka prostaty w podstawowej grupie wiekowej wahał się od 0,56 w Szwecji do 0,89 w Finlandii, przy znacznym zmniejszeniu w Szwecji i Holandii (tabela 4A w dodatkowym dodatku). Rycina 3A w dodatkowym dodatku przedstawia…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 7

7 miesięcy ago

434 words

Śmiertelność gruczołu krokowego nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami w zależności od wieku, rasy, wyniku na wskaźniku współwystępowania Charlson lub samoopisowego stanu sprawności, chociaż istniały graniczne dowody interakcji dla wartości PSA i guza. kategoria ryzyka (P = 0,11 dla interakcji dla obu porównań). Paski wskazują 95% przedziały ufności, a rozmiar symbolu wskazuje wagę oszacowania.…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 10

7 miesięcy ago

421 words

Chociaż choroba kliniczna u kobiet ma podobieństwo do różyczki, 22 skutki u nienarodzonych niemowląt różnią się. W przypadku różyczki, przedział czasu dla działań niepożądanych w okresie płodowym występuje w pierwszych 16 tygodniach ciąży. 23-25. Natomiast w przypadku ZIKV okno czasowe wydaje się być obecne w czasie ciąży. Patogeniczność ZIKV była widoczna w naszej kohorcie nawet…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis czesc 4

7 miesięcy ago

503 words

W przypadku utraty stanu minimalnej manifestacji, dawka prednizonowa podawana na drugi dzień była zwiększana o 10 mg co 2 tygodnie do czasu przywrócenia stanu. Zwężanie można wznowić 4 tygodnie później. Po rozpoczęciu leczenia zwężeniem prednizonu całkowita dawka pirydostygminy nie mogła przekroczyć 240 mg na dobę. Plazmafereza lub dożylna immunoglobulina była dozwolona według uznania nieulegającego neurologowi…