Skip to content

Tag: pectodrill dawkowanie u dzieci

Bialko posiada swoistosc gatunkowa i swoistosc narzadowa

7 miesięcy ago

258 words

Swoistość gatunkowa Według badaczy zajmujących się zagadnieniem swoistości, gatunkowa swoistość antygenu zależy od różnych grup w drobinie białkowej, które autorzy nazywaj ą ugrupowaniem pierwotnym w przeciwieństwie do ugrupowania konstruktywnego, które powstaje po wprowadzeniu do drobiny białkowej nowych grup atomowych, nadając białku inne właściwości serologicznej swoistości. Białko posiada swoistość gatunkową i swoistość narządową. Wyjątek stanowi tylko…

Unaczynienie reki.

7 miesięcy ago

191 words

W dalszym ciągu t. promieniowa dzieli się na dwie odnogi końcowe: – t. śródręczną głęboką przygrodka i- t. śródręczną dłoniową głęb. boczną (a.

W zaleznosci od historii rozwoju rodowego danego ssaka i od aktualnych jego potrzeb stosunki w szczególnosci przedstawiaja sie nastepujaco

7 miesięcy ago

185 words

Po odgałęzieniu się od t. pośrodkowej, (u Hominidae od t. ramiennej) t. promieniowa zdąża po stronie zginaczowej podramienia ku ręce, biorąc tutaj udział w utworzeniu obu zespoleń tętniczych autopodium, a mianowicie – sieci grzbietowej nadgarstka (rete carpi dorsale) i – luków dłoniowych (arcus rolares), W zależności od historii rozwoju rodowego danego ssaka i od aktualnych…

sródrecza grzbietowe

7 miesięcy ago

230 words

Należy więc tu wymienić: – tt. śródręcza grzbietowe, -tt. śródręcza dłoniowe powierzchowne i tt. śródręcza dłoniowe głębokie. Ze swej strony każdą z tt.

Aorta zstepujaca (aorta descendens

7 miesięcy ago

192 words

Aorta zstępująca (aorta descendens). W aorcie zstępującej należy rozróżnić dwa zasadnicze odcinki, których granicą jest rozwór aortowy przepony: – część piersiową (aorta thoracaiis) i cześć brzuszną (aorta abdominalie), W przeciwieństwie do aorty brzusznej, obfitującej w – t t. pochodne (aa. secundariae), aorta piersiowa (aorta thoracalis) jest uboga w gałęzie. Podajemy wykaz tt.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 2

7 miesięcy ago

249 words

Podstawowa grupa wiekowa mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat w momencie włączenia została określona w protokole z badań w 1994 r. Badania przesiewowe przeprowadzono w odstępie 4 lat (2 lata w Szwecji). Głównym testem przesiewowym był pomiar poziomu PSA w surowicy za pomocą testu Tandem-R / Tandem-E / Access (Hybritech). Pozytywny wynik testu,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji

7 miesięcy ago

478 words

Kilka badań oceniających wpływ testów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) na śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego wykazało sprzeczne wyniki. Zaktualizowaliśmy śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego w Europejskim z randomizowanym badaniu przesiewowym w kierunku raka prostaty z dodatkowymi 2-letnimi okresami obserwacji. Metody W badaniu wzięło udział 182,160 mężczyzn w wieku od 50 do 74…