Skip to content

Tag: przychodnia komorowicka bielsko

Lekarz angielski

7 miesięcy ago

124 words

Lekarz angielski, który wyjaśnił tę sprawę, leczył później z dobrym skutkiem swoistym bakteriofagiem czerwonkę afrykańską. Wyhodowano również bakteriofag na biegunkę letnią dzieci, który ma zarówno działanie zapobiegawcze jak i lecznicze. Widzimy z tego, że istniejące w ustroju bakteriofagi mogą być również jednym z czynników warunkujących niewrażliwość ustroju na dany zarazek. Stwierdzenie istnienia odpowiednich i wybitnie…

ALERGIA

7 miesięcy ago

314 words

ALERGIA A. DOŚWIADCZENIE Jeżeli wprowadzimy śwince morskiej surowicę końską dożylnie lub podskórnie, to żadnych objawów chorobowych u niej nie stwierdzimy i zachowanie się jej niczym nie różni się od zachowania się normalnej świnki morskiej. Jeżeli jednak po 7-12 dniach od chwili wstrzyknięcia surowicy końskiej wstrzykniemy drugi raz tę samą surowicę; nawet w dawce mniejszej, to…

unaczynienie czlonu III palca

7 miesięcy ago

256 words

W obrębie tego przewodu t. palcowa przyśrodkowa zespala się z t. palcową boczną, tworząc – łuk końcowy (arcus terrninalie), chroniony zewsząd od ucisku przez otaczającą go tkankę kostną. Luk końcowy jest punktem wyjścia licznych – głł. miazgowych(rr.

Znaczenie czynnosciowe wymienionych narzadów podkresla w sposób wystarczajacy role t. trzewnej.

7 miesięcy ago

184 words

Znaczenie czynnościowe wymienionych narządów podkreśla w sposób wystarczający rolę t. trzewnej. Jest ona tętnicą o dużym przekroju, choć oczywiście światło tego przekroju zmienia się z chwili na chwilę, w związku ze stanem czynnościowym zaopatrywanych narządów. To po odejściu od aorty, t. trzewna dzieli się na trzy gałęzie końcowe.

Kazda z tt. jelitowych zanim osiagnie brzeg krezkowy jelita ulega podzialowi na dwie galezie

7 miesięcy ago

226 words

Każda z tt. jelitowych zanim osiągnie brzeg krezkowy jelita ulega podziałowi na dwie gałęzie, zespalające się z podobnymi gałęziami sąsiednimi, tworząc – łuk i tętnicze przyjelitowe (arcus arteriocipara intestinales) . Luki wszystkich tt. jelitowych tworzą razem – przewód tętniczy przyjelitowy (ductus arteriosus parainteetinalis) od którego odchodzą liczne – głł. jelitowe (rr.

tetnica piszczelowa przednia

7 miesięcy ago

155 words

Jeżeli chodzi D Ruminantia, to. po. przedostaniu się na pdw. podeszwową stępu, dośrodkowo od guza piętowego, t. dostopowa dzieli się na dwie gałęzie końcowe, którymi są:-t.

Tetnica grzbietowa stopy

7 miesięcy ago

161 words

T. grzbietowa stopy oddaje – t. stępową przeszywającą(a. tarsea perforans}, po czym kierując się do wnętrza zatoki stępowej (sinus tarsi), a następnie wytwarza szereg drobnych – tt. śródstopowych grzbietowych pow.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 3

7 miesięcy ago

398 words

Zastosowano analizę regresji Poissona w celu obliczenia wskaźników szybkości , które zostały dostosowane zgodnie z analizą wyników. Obliczyliśmy liczbę mężczyzn, którzy musieliby zostać zaproszeni (NNI) do poddania się badaniom przesiewowym, aby zapobiec jednej śmierci z powodu raka prostaty jako odwrotności absolutnego zmniejszenia ryzyka wśród mężczyzn, którzy przeszli randomizację i dla których obserwacja była ograniczona do…