Skip to content

Tag: ranimax

Swoistosc tkankowa

7 miesięcy ago

236 words

Swoistość tkankowa. W swoistości tkankowej odgrywają rolę nie tylko białka, lecz także lipidy, które występuj ą jako swoiste lipidy narządowe, czyli tak zwane antygeny Forssmana. Lipidy są raczej częściowymi antygenami, czyli haptenami, gdyż właściwy antygen może powstać na połączeniu się lipidów z białkiem. Doświadczenia wykazują, że cytotoksyczne surowice, to jest surowice otrzymane Przez wprowadzenie pozajelitowe…

Unaczynienie reki.

7 miesięcy ago

191 words

W dalszym ciągu t. promieniowa dzieli się na dwie odnogi końcowe: – t. śródręczną głęboką przygrodka i- t. śródręczną dłoniową głęb. boczną (a.

W rzeczywistosci obydwie sieci rozprzestrzeniaja sie i na sródrecze

7 miesięcy ago

211 words

Powracając do analizy stosunków na ręce, stwierdzamy na wstępie, że w poduszeczce- autopodialnej grzbietowej istnieje sieć grzbietowa nadgarstka (rete carpi dorsale), a w poduszeczce dłoniowej gęstsza – sieć dłoniowa nadgarstka (rete carpi volare) . W rzeczywistości obydwie sieci rozprzestrzeniają się i na śródręcze. Celem zapobieżenia nadciśnieniu, które może powstać w sieci dłoniowej nadgarstka w czasie…

Znaczenie czynnosciowe wymienionych narzadów podkresla w sposób wystarczajacy role t. trzewnej.

7 miesięcy ago

184 words

Znaczenie czynnościowe wymienionych narządów podkreśla w sposób wystarczający rolę t. trzewnej. Jest ona tętnicą o dużym przekroju, choć oczywiście światło tego przekroju zmienia się z chwili na chwilę, w związku ze stanem czynnościowym zaopatrywanych narządów. To po odejściu od aorty, t. trzewna dzieli się na trzy gałęzie końcowe.

Kazda z tt. jelitowych zanim osiagnie brzeg krezkowy jelita ulega podzialowi na dwie galezie

7 miesięcy ago

226 words

Każda z tt. jelitowych zanim osiągnie brzeg krezkowy jelita ulega podziałowi na dwie gałęzie, zespalające się z podobnymi gałęziami sąsiednimi, tworząc – łuk i tętnicze przyjelitowe (arcus arteriocipara intestinales) . Luki wszystkich tt. jelitowych tworzą razem – przewód tętniczy przyjelitowy (ductus arteriosus parainteetinalis) od którego odchodzą liczne – głł. jelitowe (rr.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 2

7 miesięcy ago

249 words

Podstawowa grupa wiekowa mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat w momencie włączenia została określona w protokole z badań w 1994 r. Badania przesiewowe przeprowadzono w odstępie 4 lat (2 lata w Szwecji). Głównym testem przesiewowym był pomiar poziomu PSA w surowicy za pomocą testu Tandem-R / Tandem-E / Access (Hybritech). Pozytywny wynik testu,…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 6

7 miesięcy ago

229 words

Całkowite zmniejszenie śmiertelności w przypadku radykalnej prostatektomii nie było istotne w żadnym przedziale czasowym i spadało z czasem, z 4,6 punktu procentowego (95% CI, -0,2 do 9,3) w ciągu 4 lat, do 2,9 punktu procentowego (95% CI, -4,2 do 10,0) w wieku 12 lat. Śmiertelność raka prostaty Śmierć przypisywaną rakowi prostaty lub leczeniu wystąpiła u…