Skip to content

Tag: weglan magnezu

Aminokwasy

7 miesięcy ago

234 words

Aminokwasy, które składają się na budowę białka, mogą dawać olbrzymią liczbę rozmaitych wiązań. Abderhalden wyliczył, że z dwudziestu aminokwasów można uzyskać 2% kwintyliona rozmaitych wiązań białkowych. Liczba ta może być zwiększona jeszcze przez różne ilości poszczególnych aminokwasów. Wynika stąd, że dzięki rozmaitej budowie białka. może powstać różnorodna swoistość zjawisk odpornościowych.

BAKTERIOFAGI

7 miesięcy ago

152 words

BAKTERIOFAGI W ostatnich latach w zagadnieniu ochrony ustroju przed zakażeniem wyłonił się jeszcze dodatkowy czynnik w postaci tak zwanych bakteriofagów. Bakteriofagi są to istoty przesączalne z grupy wirusów, pasożytujące na bakteriach i widzieć j e można pod mikroskopem elektronowym. W zwykłym mikroskopie bakteriofag nie jest widoczny. Wygląd ich w trzydziestopięciotysięcznym powiększeniu jest podobny do kijanek…

Tetnice zoladkowe

7 miesięcy ago

152 words

Po oddaniu tych gałęzi t. śledzionowa przechodzi na krzywiznę większą żołądka, daje tutaj kilka tt. żołądkowych krótkich (aa. gastricae breres), zespalających się z odgałęzieniami t. żołądkowej lewej i wreszcie, już jako – t.

zwiekszenie dlugosci omawianej tetnicy

7 miesięcy ago

242 words

U wielu ssaków t. nasienna wewn. zanim osiągnie jądro ulega sfałdowaniu, polegającemu na wytworzeniu licznych -pętli(ansae), które, oczywiście, wpływają na zwiększenie długości omawianej tętnicy. Utworzenie tak wielkich oporów dla krwi, udającej się do jądra, jest sprawą domagającą się wyjaśnienia. U samic t.

tetnica piszczelowa przednia

7 miesięcy ago

155 words

Jeżeli chodzi D Ruminantia, to. po. przedostaniu się na pdw. podeszwową stępu, dośrodkowo od guza piętowego, t. dostopowa dzieli się na dwie gałęzie końcowe, którymi są:-t.

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 7

7 miesięcy ago

456 words

Oczekuje się, że liczby ulegną dalszemu zmniejszeniu przy dłuższym okresie obserwacji. Natomiast względne zmniejszenie ryzyka pozostaje praktycznie niezmienione i wynosi 21%. Po skorygowaniu o niezgodność zaobserwowano względną różnicę 29% w przypadku badanych mężczyzn. W latach 10 i 11 obserwacji obserwowano względną redukcję ryzyka o 38%.

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro

7 miesięcy ago

235 words

Wirus Zika (ZIKV) jest związany z wadami ośrodkowego układu nerwowego u płodów. Aby scharakteryzować spektrum choroby ZIKV u kobiet w ciąży i niemowląt, obserwowaliśmy pacjentów w Rio de Janeiro, aby opisać objawy kliniczne u matek i reperkusje ostrego zakażenia ZIKV u niemowląt. Metody Do badań zakwalifikowano ciężarne kobiety, u których w ciągu ostatnich 5 dni…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 10

7 miesięcy ago

421 words

Chociaż choroba kliniczna u kobiet ma podobieństwo do różyczki, 22 skutki u nienarodzonych niemowląt różnią się. W przypadku różyczki, przedział czasu dla działań niepożądanych w okresie płodowym występuje w pierwszych 16 tygodniach ciąży. 23-25. Natomiast w przypadku ZIKV okno czasowe wydaje się być obecne w czasie ciąży. Patogeniczność ZIKV była widoczna w naszej kohorcie nawet…

Infekcja wirusem Zika u kobiet w ciąży w Rio de Janeiro ad 9

7 miesięcy ago

552 words

Wirus jest wykrywalny we krwi w okresie ostrej wiremii i początkowych objawów, a następnie jest uwalniany z moczem, na ogół przez 3 do 14 dni. 16 Ponieważ testy RT-PCR dla ZIKV są ogólnie niedostępne, większość przypadków infekcji ZIKV w Brazylii są diagnozowane klinicznie, bez potwierdzenia laboratoryjnego. W naszym badaniu 134 kobiety, które były pozytywne w…