Skip to content
7 miesięcy ago

200 words

U przeżuwaczy jednolitą – sieć dłoniową nadgarstka (rete carpi rolare) tworzą: t. łokciowa, t. promieniowa i t. międzykostna, a sieć wysyła ze swej strony grubą, pojedynczą – t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a. metacarpea vol. superfic. ), przechodzącą bezpośrednio w t. palcową wspólną, oraz trzy drobne–tt. śródręczne dłoniowe głębokie (aa. metacarpeae vol. prof. ), przechodzące następnie na palce pod postacią – t. palcowej przyśrodkowej (a. digitalis med. ) i- t: palcowej bocznej (a. digitalis lat. ). U Equidae stosunki przedstawiają się sumarycznie następująco. T. pośrodkowa (a. mediana) po osiągnięciu odcinka dolnego podramienia przechodzi bezpośrednio w t. śródręczną dłoniową powierzchowną (a. metacarpea vol. superfic. ), dzielącą się u podstawy palca na dwie gałęzie końcowe. Są to: – t. palcowa przyśrodkowa (a. digit. med. ) i t. palcowa boczna (a. digitalis lat. ). Tt. palcowe wspólne (aa. digitales communes) mogą być uważane za rodzaj krótkich kolektorów, znajdujących się u podstawy palców i zbierających krew ze wszystkich tętnic, odchodzących od sieci tętniczych. [podobne: ciekły azot allegro, berodual działanie, ciekły azot allegro legnica ]

0 thoughts on “tetnica lokciowa”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Makijaż permanentny kielce[…]

Powiązane tematy z artykułem: berodual działanie ciekły azot allegro filomag