Skip to content
7 miesięcy ago

247 words

W ten sposób każdy palec jest wyposażony w dwie tt. palcowe, przebiegające wzdłuż jego powierzchni stycznych. W niektórych przypadkach palec może posiadać cztery tętnice, z których dwie biorą wówczas początek w tt. śródręcznych grzbietowych. Tętnice palcowe kończą się bogatą siecią tętniczą i włoskowatą w opuszce palcowej (pulpa digitalis) oraz w miazdze twórczej utworów rogowych. Na szczególną u wagę zasługuj e zachowanie się tt. palcowych u kopytowców. Za przykład weźmiemy stosunki panujące u Equidae. Otóż już na wstępie warto zaznaczyć, że ukrwienie ich palca ześrodkowuje się głównie na narządzie kopytowym, ściślej biorąc w jego miazdze twórczej. Nic więc dziwnego, że i tutaj unaczynienie członu III jest najobfitsze. W krótkości stan rzeczy przedstawia się następująco. – T. śródręczna dłoniowa powierzchowna (a. metacarpea vol. superfic. ), po osiągnięciu poziomu trzeszczek śródręczno-palcowych, dzieli się na dwie gałęzie końcowe, obejmujące palec III z boku. Są to: – t. palcowa przyśrodkowa (a. digit. med. ) i -t. palcowa boczna (a. digit. lat. ), Na wysokości k. kopytowej każda z tych tętnic, dążąc po rowku podeszwowym, (sulcus solearis) zagłębia się w otwór podeszwowy (for. soleare) i przenika w ten sposób do wnętrza przewodu półksiężycowatego (can. semilunaris) k. kopytowej. [więcej w: kuje czy kłuje, harmonet ulotka, ośrodek zdrowia wieliczka ]

0 thoughts on “Tetnice palcowe”

Powiązane tematy z artykułem: harmonet ulotka kuje czy kłuje ośrodek zdrowia wieliczka