Skip to content
7 miesięcy ago

152 words

Po oddaniu tych gałęzi t. śledzionowa przechodzi na krzywiznę większą żołądka, daje tutaj kilka tt. żołądkowych krótkich (aa. gastricae breres), zespalających się z odgałęzieniami t. żołądkowej lewej i wreszcie, już jako – t. żołądkowo-sieciowa lewa (a. gastroepiploica sin), łączy się wzdłuż krzywizny żołądkowej większej z t. żołądkowo-sieciową prawą. Zgodnie z nazwą, t. żołądkowo-sieciowa, czyli przedłużenie t. śledzionowej, oddaje szereg drobnych gałązek do sieci większej (omentum. maius) . c) T. wątrobna (a. hepatica) jest grubym pniem tętniczym, kierującym się wnęki wątrobnej i oddającym po drodze – t. żołądkową prawą (12. gastrica dextra), zespalającą się na krzywiźnie mniejszej żołądka z t. żołądkową lewą. [hasła pokrewne: berodual działanie, weglan magnezu, lipanthyl supra 215 ]

0 thoughts on “Tetnice zoladkowe”

Powiązane tematy z artykułem: berodual działanie lipanthyl supra 215 weglan magnezu