Skip to content

unaczynienie czlonu III palca

7 miesięcy ago

256 words

W obrębie tego przewodu t. palcowa przyśrodkowa zespala się z t. palcową boczną, tworząc – łuk końcowy (arcus terrninalie), chroniony zewsząd od ucisku przez otaczającą go tkankę kostną. Luk końcowy jest punktem wyjścia licznych – głł. miazgowych(rr. eonales), udających się do miazgi ściennej, a częściowo i do miazgi podeszwowej. Należy zaznaczyć, że głł. miazgowe ulegają często zespoleniom, co wraz z obecnością łuku końcowego pozwala uważać unaczynienie członu III palca za – sieć kopytową (rete ungulare), zapewniającą prawidłowość krwiobiegu narządowi kopytowemu. Rzecz jednak jasna, że obecność sieci kopytowej może być źródłem krwotoku, trudnego do opanowania. Po drodze do łuku końcowego każda z tt. palcowych oddaje szereg gałązek, które wymienimy w kolejności: – gł. grzbietowa i – gł. dłoniowa członu I (r. dors. et r. vol. ph. I) unaczyniają pow. grzbietową i pow. dłoniową członu I; – głł. opuszkowe (rr, torici) udają się do opuszek kopytowych – głł. grzbietowe i – głł. dłoniowe członu II (rr. dorsales et rolares ph. II); – głł. koronowe (rr. coronales) unaczyniają specjalnie miazgę koronową i wreszcie – gł. grzbietowa (r. dorealis) odchodzi od t. palcowej tuż przy otworze podeszwowym i kieruje się poprzez wcięcie albo przez otwór kątowy (incisura resp. for. angulare) do miazgi ściennej. [podobne: olejek łopianowy green pharmacy, przychodnia komorowicka bielsko, camilla ząbkowanie ]

0 thoughts on “unaczynienie czlonu III palca”

Powiązane tematy z artykułem: camilla ząbkowanie olejek łopianowy green pharmacy przychodnia komorowicka bielsko