Skip to content

zwiekszenie dlugosci omawianej tetnicy

7 miesięcy ago

242 words

U wielu ssaków t. nasienna wewn. zanim osiągnie jądro ulega sfałdowaniu, polegającemu na wytworzeniu licznych -pętli(ansae), które, oczywiście, wpływają na zwiększenie długości omawianej tętnicy. Utworzenie tak wielkich oporów dla krwi, udającej się do jądra, jest sprawą domagającą się wyjaśnienia. U samic t. nasienna wewn. otrzymuje nazwę – t. jajnikowej (a. orarica). Po dotarciu poprzez więzadło szerokie (lig. latum) do jajnika, t. jajnikowa ulega podziałowi na dwie gałęzie końcowe, z których – g ł. jajnikowa(r. oraricus) unaczynia jajnik, a – g ł. maciczna(r. uterinus ) udaje się do rogu macicy. 7) – T. krezkowa tylna (a. mesenterica post. ) jest grubą tętnicą, unaczyniającą odcinek końcowy jelita . Bezpośrednio po odejściu od aorty dzieli się ona na dwie gałęzie, z których t. okrężniczalewa (a. colica sin. ) unaczynia okrężnicę zstępującą albo jej odpowiednik, hemoroidalna przednia(a. haemorrhoidalis ant. ) udaje się do odbytnicy. T. okrężnicza lewa zespala się swymi gałęziami końcowymi z gałązkami t. okrężniczej środkowej (od a. mesenterica ant. l), biorąc w ten sposób udział w budowie – przewodu tętniczego przyjelitowego(ductus arteriosus parairuestinalis R. P. ). 8) – T t. lędźwiowe (aa. lumbalee) są parzystymi tętnicami, rozmieszczonymi odcinkowo i odpowiadającymi tt. międzyżebrowym okolicy piersiowej. [przypisy: szampon renovastin, anamed ostrowiec, weglan magnezu ]

0 thoughts on “zwiekszenie dlugosci omawianej tetnicy”

Powiązane tematy z artykułem: anamed ostrowiec szampon renovastin weglan magnezu